Goeie nuus oor BTW

Volksblad - - Voorblad - Han­lie S­tad­ler

Die goeie nuus is dat wit­brood, koek- en wit­brood­meel, sa­ni­tê­re pro­duk­te, doe­ke (vir ba­bas en vol­was­se­nes) en skool­u­ni­forms dalk ook van be­las­ting op toe­ge­voeg­de waar­de (BTW) vry­ge­stel gaan word.

Die sleg­te nuus is dat hoen­der – die be­lang­rik­ste pro­te­ïe­ne vir Suid-A­fri­kaan­se huis­hou­dings – nie van BTW vry­ge­stel word nie.

Dis van die voor­stel­le wat die pa­neel on­der lei­ding van prof. Ing­rid Wool­ard van­dees­week aan die te­sou­rie ge­doen het ten ein­de die druk op ver­brui­kers te ver­lig na­dat die BTW-koers in A­pril tot 15% ver­hoog is.

Nhlanhla Ne­ne, mi­nis­ter van fi­nan­sies, het die Wool­ard-pa­neel aan­ge­stel om stap­pe aan die hand te gee wat die staats­kas sal kan be­kos­tig om die pyn te ver­sag wat die BTW-ver­ho­ging mee­ge­bring het.

Wool­ard stel voor dat die ver­skaf­fing van gra­tis sa­ni­tê­re pro­duk­te aan ar­mes en die BTW-vry­stel­ling op skool­kle­re so gou as moont­lik in wer­king ge­stel word.

Die pa­neel sê die re­ge­ring moet dood­se­ker maak dat die ver­lig­ting wel aan ver­brui­kers deur­ge­gee word en nie bloot deur pro­du­sen­te in­ge­sluk word nie.

Een van die re­des waar­om die pa­neel nie BTW op hoen­der wil laat af­skaf nie is juis om­dat die pa­neel nie plaas­li­ke hoen­der­pro­du­sen­te, soos RCL en Astral Foods, ver­trou om be­spa­rings wel aan arm ver­brui­kers deur te gee nie.

Dít on­danks die feit dat Astral self al ’n plei­dooi ge­le­wer het vir die vry­stel­ling van BTW op hoen­der en in A­pril ge­sê het hy gaan die sty­ging in die BTW-koers, van 14% tot 15%, self ab­sor­beer eer­der as deur­gee aan huis­hou­dings.

Die pa­neel het ook an­der voor­stel­le ge­doen om ver­brui­kers te on­der­steun. Dit sluit in die ver­ster­king van die skool­voeDie dings­pro­gram en ho­ër maat­skap­li­ke toe­lae vir kin­der­sorg en be­jaar­des.

Die voor­stel­le is nou on­der­he­wig aan o­pen­ba­re kom­men­taar en par­le­men­tê­re sit­tings voor­dat dit in wer­king ge­stel word. Men­se wat kom­men­taar wil le­wer, kan dit by vat­submis­si­ons@tre­a­su­ry.gov.za doen. Die slui­tings­da­tum vir kom­men­taar of al­ter­na­tie­we voor­stel­le is 31 Au­gus­tus.

Daar­na sal sit­tings in die par­le­ment ge­hou word. Die te­sou­rie en Suid-A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens sal daar­na al­le voor­stel­le e­va­lu­eer.

mi­nis­ter van fi­nan­sies sal dan be­sluit wat­ter van die aan­be­ve­lings in wer­king ge­stel sal word.

Die te­sou­rie sê in ’n ver­kla­ring dit kan dalk nog in­ge­sluit word in die jaar­lik­se wy­si­gings wat aan be­las­ting­wet­te aan­ge­bring word wat tans deur die par­le­ment se staan­de ko­mi­tee oor fi­nan­sies ver­werk word.

Die Wool­ard-pa­neel se aan­be­ve­lings is af­son­der­lik van voor­stel­le van mi­nis­ters in die e­ko­no­mie­se groe­pe­ring wat nog af­ge­wag word.

P­res. Cy­ril Ra­map­ho­sa het dié mi­nis­ters, wat Ne­ne, dr. Rob Da­vies, mi­nis­ter van han­del en ny­wer­heid, en E­bra­him Pa­tel, mi­nis­ter van e­ko­no­mie­se ont­wik­ke­ling, in­sluit, op­drag ge­gee om voor­stel­le te doen om ver­brui­kers by te staan.

’n Be­roep is al deur die ANC, die DA en die bur­ger­reg­te­groep Ou­ta ge­doen dat die brand­stof­hef­fing ver­laag of laat vaar word.

Die pa­neel het ook an­der voor­stel­le ge­doen om ver­brui­kers te on­der­steun. Dit sluit in die ver­ster­king van die skool­voe­dings­pro­gram.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.