‘Re­des vir swak rand nie nood­wen­dig dié de­bat’

Volksblad - - Nuus­ ­ -

Die re­de vir die da­ling in die waar­de van die rand op die va­lu­ta­mark het dalk meer te doen met ek­ster­ne fak­to­re as e­ni­ge bin­ne­land­se fak­to­re wat die skuld ge­gee word vir die af­ge­lo­pe week se swak ver­to­ning van die geld­een­heid.

So sê Bi­an­ca Bo­tes, ’n kor­po­ra­tie­we be­stuur­der by Pe­re­gri­ne T­re­a­su­ry So­lu­ti­ons (PTS).

Toe die rand die af­ge­lo­pe week ge­daal het, was waar­ne­mers vin­nig om die vin­ger te wys na fak­to­re in­slui­ten­de op­mer­kings oor die grond her­vor­mings­pro­gram.

Bo­tes het in ’n om­send­brief van PTS ge­skryf dat op­ko­men­de mark­te har­de houe moes vat weens die ver­koop van meer ris­kan­te ba­tes deur be­leg­gers.

“As so­da­nig is daar tal­le fak­to­re wat by­ge­dra het tot die groot­skaal­se ver­koop op die aan­de­le­mark.

“Die han­dels­oor­log tus­sen die VSA en an­der lan­de het ’n groot rol ge­speel in die glo­ba­le e­ko­no­mie­se di­na­mi­ka en die uit­wer­king wat ons op op­ko­men­de mark­te ge­sien het.

“Wat aan­vank­lik be­gin het as ’n ge­skil tus­sen C­hi­na en die VSA is nou ’n vol­skaal­se han­dels­oor­log vol wraak­op­tre­de ten op­sig­te van ta­rie­we deur lan­de oor die wê­reld heen.”

Sy sê Tur­kye, ’n sleu­tel­spe­ler in die op­ko­men­de mark­sek­tor, is pres. Do­nald Trump van die VSA se groot­ste tei­ken teen wie hy ta­rie­we vir die in­voer van hul staal- en a­lu­mi­ni­um ver­dub­bel het.

“Vry­dag het Tur­kye ’n geld­een­heid-bloed­bad be­leef toe sy geld­een­heid, die li­ra, met 18% ge­daal en die een­heid se da­ling teen­oor die dol­lar vir die jaar op na­by 40% te staan ge­bring het.

Tur­kye be­skul­dig nou ver­al die VSA van e­ko­no­mie­se oor­log­voe­ring teen hom ná die mis­luk­te staats­greep in 2016.

“Op­ko­men­de mark­te is ag­ter op die pad na sta­bi­li­teit en her­stel van die e­ko­no­mie­se kri­sis van die af­ge­lo­pe de­ka­de. Tur­kye, Suid-A­fri­ka en Bra­si­lië was al­mal slag­of­fers van sta­di­ge e­ko­no­mie­se groei, sty­gen­de staat­skuld en ar­moe­de.

“Ons skuld al­mal iets aan ie­mand, of dit nou ’n mid­dag­e­te of ’n dan­kie­brie­fie is. Dit is niks an­ders in die mark­om­ge­wing nie. On­ge­luk­kig word die skuld in die fi­nan­si­ë­le mark­te in mil­jar­de dol­lars uit­ge­druk.”

Vol­gens Bo­tes het die ver­sta­di­ging van ver­vaar­di­ging in C­hi­na – ’n ge­volg van die han­dels­oor­loë en C­hi­na se ver­skui­wing van­af’ n ver­vaar­di­ging s e­ko­no­mie na’ n ver­brui­kers e­ko­no­mie–in­ge­werk op op­ko­men­de mark­te, wat staat­maak op han­del tus­sen die twee e­ko­no­mië.

“Aan­ge­sien C­hi­na meer as 50% van die wê­reld se kom­mo­di­tei­te ver­bruik, kan ’n mens sien hoe ’n nu­we kom­mo­di­teit s ge­dre­we e­ko­no­mie soos Suid-A­fri­ka die knyp kan voel as dié sy­fer be­gin af­neem.”

Sy sluit af deur te sê dat op­ko­men­de mark­te die ris­kan­ter e­le­ment in die wê­reld­e­ko­no­mie is en dik­wels die spit af­byt wan­neer be­leg­gers hul be­leg­gings pro­beer be­skerm.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.