‘Werk se e-pos dan ska­de­lik’

Volksblad - - Nuus­ ­ - El­sa­bé B­rits

’n Mens se ge­sond­heid en per­soon­li­ke ver­hou­dings kan ska­de ly in­dien jy ge­du­rig ná werk jou e-pos en an­der e­lek­tro­nie­se kom­mu­ni­ka­sie wat met werk te doen het, lees.

In die eer­ste stu­die in sy soort oor die in­vloed van e­lek­tro­nie­se kom­mu­ni­ka­sie op per­soon­li­ke ver­hou­dings is ge­vind dit skep angs en span­ning.

Die werk is ge­pu­bli­seer in die vak­joer­naal A­ca­de­my of Ma­na­ge­ment Best Pa­per Pro­cee­dings.

Selfs in­dien ’n mens ná werk by die huis sit en wag op e-pos, ver­hoog dit jou stres en is dit na­de­lig vir jou ge­sond­heid.

Vol­gens die stu­die is dit ook sleg vir jou le­wens­maat en die in­druk wat dié per­soon oor die ver­hou­ding het.

Dit maak nie saak hoe­veel tyd men­se daar­aan be­stee om e-pos­bood­skap­pe te mo­ni­tor en te ant­woord nie, die blo­te teen­woor­dig­heid van die sel­foon of re­ke­naar bui­te werk­tyd is ne­ga­tief.

Die im­pak daar­van spoel van die wer­ken­de per­soon na die ge­sin oor.

Men­se wat die he­le tyd aan die werk ge­kop­pel is, raak vol­gens die stu­die uit­ge­put en kan nie af­ska­kel nie. Dit het die kul­tuur in som­mi­ge or­ga­ni­sa­sies ge­word.

Om na-ure by die huis te werk, word “ver­steek as ’n voor­deel” om­dat jy by die huis is en op jou eie kan werk.

Maar vol­gens die stu­die is dit nie waar nie – flek­sie­tyd gaan eer­der oor in lang werk­tye sonder gren­se, wat na­de­lig is vir die wer­ker en sy of haar fa­mi­lie.

Dit blyk dat werk­ge­wers se ver­wag­tin­ge van wer­kers aan die toe­neem is.

Vol­gens die stu­die moet dui­de­li­ke gren­se ge­stel word en ek­stra ver­wag­tin­ge moet be­spreek word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.