Hou South32 dop vir ’n her­stel­lo­pie

Volksblad - - Sake Sakenuus - Frans en Chris­tel­le de K­lerk

Die ge­di­ver­si­fi­seer­de myn­bou­maat­skap­py South32 se aan­deel lyk oor­ver­koop, wat ’n her­stel­lo­pie moont­lik maak.

South32 is in Suid-A­fri­ka, Lon­den en Aus­tra­lië ge­no­teer.

Lui­dens sy jong­ste kwar­taal­ver­slag het sy kon­tant­po­si­sie ver­be­ter en het hy 176 mil­joen van sy aan­de­le te­rug­ge­koop.

Sy a­lu­mi­na-ver­ko­pe uit sy be­dry­wig­he­de in Bra­si­lië het in die ne­ge maan­de tot ein­de Maart met 1% ge­daal. Die SuidA­fri­kaan­se steen­kool­pro­duk­sie het met 6% ge­daal en sy uit­voer­ver­ko­pe het met 11% toe­ge­neem. Die prys-ver­dien­ste-ver­hou­ding van die aan­deel is 12 en die di­vi­dend­op­brengs 3,79%.

Die aan­deel word vas­ge­vang in ’n da­len­de ka­naal tus­sen lyn A (R35,62) en lyn B. Die for­ma­sie sal slegs be­ves­tig word wan­neer die aan­deel bo lyn A be­gin kon­so­li­deer. On­der lyn B sal die for­ma­sie van die ta­fel wees. As die for­ma­sie wel uit­speel, is die tei­ken R37,80.

Die 26- en 9-dae- be­we­gen­de ge­mid­del­des be­ves­tig dat die mo­men­tum na on­der steeds geld. Daar is ook steeds ’n ven­ster tus­sen R37,21 en R37,27 oop. Dit is aan­trek­lik vir spe­ku­lan­te, want dit kan dalk sluit as ’n her­stel­lo­pie plaas­vind.

■ Spe­ku­lan­te: Oor­weeg om te koop bo lyn C (R35,23), maar ge­bruik R33,88 as keer­ver­lies om ka­pi­taal te be­skerm. ■ Me­di­um- tot lang­ter­myn­be­leg­gers: Wag dat lyn A vir min­stens twee we­ke in steun ver­an­der. Peu­sel dan, maar hou by die keer­ver­lies vir spe­ku­lan­te. ■ Frans en Chris­tel­le de K­lerk is on­af­hank­li­ke teg­nie­se ont­le­ders en Chris­tel­le is ook ’n ge­re­gis­treer­de ma­ke­laar: www.frans­de­klerk.com, www.chris-tell.com; T­wit­ter naam: Tra­derFrans

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.