Op­

Volksblad - - Nuus - Vi­deo:­Af­spraak­moor­de:­Eg­paar­vir

R600­ver­moor­

Die­ so­ge­naam­de­ Kru­gers­dorp-af­spraak­moor­de­naars­het­ in­ 2015­ weer­ “ak­tief­ge­raak”,­ want­ hul­le­ het­ geld­no­dig­ ge­had­ om­ hul­ “be­die­ning­te­ on­der­hou”.­ ­ ­

Vi­deo:­Han­nah­selaas­te­aand:­C­he­slin­ge­tuig­

Tra­ne­ het­ oor­ C­heslinMarsh­ se­ wan­ge­ ge­rol­ ter­wyl­hy­ ge­tuig­ het­ oor­ die­aand­ wat­ Han­nah­ Cor­ne­li­us­ver­moor­ is.­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.