‘SA moet be­leid be­ter uit­een­sit’

Volksblad - - Nuus - – Sa­rel van der Walt

Suid-A­fri­ka­ moet­ sy­ grond­her­vor­mings­be­leid­be­ter­ ver­dui­de­lik.

Dit­ was­ in­ New­ York­ die­ bood­skap­van­ Mi­ke­ Pom­peo,­ A­me­ri­kaan­se­ mi­nis­ter­van­ bui­te­land­se­ sa­ke,­ aan­ Lin­di­weSi­su­lu,­ mi­nis­ter­ van­ in­ter­na­si­o­na­le­ be­trek­king­een­ sa­me­wer­king.

Si­su­lu­ het­ gis­ter­ op­ haar­ maan­de­lik­sein­lig­ting­ses­sie­ aan­ joer­na­lis­te­ ge­sê­Pom­peo­ het­ aan­ haar­ ge­sê­ hy­ en­ dieA­me­ri­kaan­se­ re­ge­ring­ ver­staan­ wat­ Suid-A­fri­ka­ met­ grond­her­vor­ming­ wil­be­reik,­ maar­ daar­ is­ men­se­ wat­ dit­ nie­ver­staan­ nie.­ “Na­dat­ ons­ die­ A­me­ri­kaan­se­am­bas­sa­de­ se­ saak­ge­las­tig­dená­ die­ twiet­ (van­ pres.­ Do­nald­ Trump)in­ge­roep­ het,­ het­ die­ A­me­ri­kaan­se­ de­par­te­ment’n­ ge­ba­lan­seer­de­ ver­kla­ring­uit­ge­reik.”

Sy­ sê­ die­ re­ge­ring­ sal­ el­ke­ moont­li­ke­ge­leent­heid­ ge­bruik­ om­ te­ ver­dui­de­lik.­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.