Skoonheid van kerk as huis­ge­sin, tem­pel

Volksblad - - Kommentaar -

Wat is die re­sul­taat daar­van dat Chris­tus ons met God ver­soen en vre­de on­der me­kaar ge­bring het? Die hei­de­ne was vreem­de­lin­ge sonder die voor­reg­te van be­sker­ming en ge­sprek met God.

Nou het hul­le saam met die ge­lo­wi­ges uit die Jood­se volk me­de­bur­gers van die Ko­nink­ryk van God ge­word. Met die Ko­nink­ryk word die re­ge­ring van die Ko­ning, Je­sus Chris­tus, be­doel. Ons kry nou voor­reg­te en ver­ant­woor­de­lik­he­de as bur­gers. Ons word be­skerm en ge­lei deur die Ko­ning van die ko­nings.

Ons was ook voor­heen by­wo­ners wat be­skou is as twee­de­rang­se bur­gers wat net maar ver­lang het om iets van God se se­ë­nin­ge te ont­vang. Nou is ons le­de van God se huis­ge­sin, saam kinders in die huis­ge­sin van God. Die kerk van Chris­tus is een huis­ge­sin wat oor volks­gren­se heen die lief­de van een Va­der, een Ver­los­ser en Troos­ter en die lief­de van me­de­ge­lo­wi­ges be­leef.

Is­rael het be­leef die tem­pel is God se huis waar Hy ge­woon het. Nou woon Hy in die ge­lo­wi­ges saam, en elke ge­lo­wi­ge is ook die tem­pel van God.

Die fon­da­ment van die nu­we tem­pel is die a­pos­tels en die pro­fe­te, en hul bood­skap is deur die Hei­li­ge Gees ge­ïn­spi­reer en kom met ge­sag. Hul pre­di­king is die fon­da­ment waar­op die kerk staan. Chris­tus is die hoek­steen en die ge­lo­wi­ges is die ste­ne.

Hier­die tem­pel is nie ’n dooie struk­tuur nie, maar ’n le­wen­de lig­gaam wat groei. Dit is ’n gees­te­li­ke huis waar­in God woon.

– Prof. Ben de K­lerk (E­me­ri­tus), Uit: Dag­stuk­kies van die Ge­re­for­meer­de Ker­ke van Suid-A­fri­ka.

▶ Uit die Woord: Jul­le is dus nie meer ver van God af nie, nie by­wo­ners nie, maar me­de­bur­gers van die ge­lo­wi­ges en le­de van die huis­ge­sin van God. Jul­le is ’n ge­bou wat op­ge­rig is op die fon­da­ment van die a­pos­tels en die pro­fe­te, ’n ge­bou waar­van Chris­tus Je­sus self die hoek­steen is. In Hom sluit die he­le ge­bou saam en ver­rys dit tot ’n hei­li­ge tem­pel vir die He­re, in wie jul­le ook saam op­ge­bou word as ’n gees­te­li­ke huis waar­in God woon. – Ef. 2:19-22

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.