Her­win en kom­mu­ni­keer be­ter

Volksblad - - Kommentaar -

O­plos­sings­ge­rig, Bloem­fon­tein

Ek ver­wys na die fo­to­blad: “S­kan­de van vrot Bloem­fon­tein” (09.10). Her­win­ning sal ge­for­ma­li­seer moet word. Tans word in sak­ke ge­krap ag­ter her­win­ba­re ge­mors aan. Hier is dalk ’n ge­leent­heid vir pri­va­te i­ni­si­a­tief.

Ver­der is be­ter kom­mu­ni­ka­sie no­dig. Eer­der as om elke aand ons vul­lis weer in te moet neem vir vei­li­ge be­wa­ring na­dat dit nie ver­wy­der is nie, be­hoort die Man­gaung-me­tro ons te laat weet wat­ter dae hul­le wel kan vul­lis op­tel.

In­tus­sen raak die vol­ge­houe on­der­steu­ning van die hui­di­ge be­stel deur die be­ta­ling van be­las­ting e­ties aan­veg­baar. ’n Sterk saak be­staan vir die weer­hou­ding van be­las­ting.

Daar is eg­ter ook ’n op­voe­dings­rol wat ge­speel moet word. Sko­le en koe­ran­te kan dalk help met ge­drags­mo­di­fi­se­ring. Mense moet leer dit is on­aan­vaar­baar om rom­mel uit kar­re te gooi. Mense kan ook leer om hul eie sy­paad­jies skoon te hou.

Ge­wo­ne mense kan ’n gro­ter by­drae le­wer. Be­sig­he­de of in­di­vi­due (as groep) kan en­ke­lin­ge aan­stel om stra­te en sy­paad­jies skoon te hou. Dis ook werk­skep­ping, en af­trek­baar van be­las­ting.

Dan is daar pro­jek­te soos “A­dopt a park”, soos on­langs in Volks­blad ge­noem. Ja, dan doen ek die mu­ni­si­pa­li­teit se werk, maar die feit is on­ge­ag hoe­veel ek kla, hul­le gaan dié werk nie skie­lik weer be­gin doen nie.

In­tus­sen ly my ei­en­dom se waar­de daar­on­der.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.