‘Staat­skaping nog nie ver­by’

Volksblad - - Nuus - News24

Staat­skaping­is­nie­ver­by­nie.

Mi­nis­ter­Pra­vin­Gordhan­waar­skuin­sy­ver­kla­ring­dat­daar­steed­sele­men­te­is­wat­die­sta­tus­quo­van­plun­de­ring­wil­voort­sit.­Vol­gens­hom­is­daar­’n­“vas­be­ra­de­en­ge­dre­we­te­rug­veg­po­ging”­deur­som­mi­ge­men­se­wat­by­staat­ska­ping­baat­ge­vind­het.

Har­de­werk­is­no­dig­om­staats­on­der­ne­mings­“te­rug­te­kaap”om­dat­hul­le­“erns­tig­ge­kom­pro­mit­teer­was­en­steeds­is”.­–

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.