Hoe­kom Gi­ga­ba soos ’n neet klou

Volksblad - - Kommentaar - Ra­pu­le Ta­ba­ne

Ma­lu­si Gi­ga­ba, mi­nis­ter van bin­ne­land­se sa­ke, se pro­ble­me be­ves­tig bloot dat hy die vol­maak­te voor­beeld is van die ge­mid­del­de Suid-A­fri­kaan­se po­li­ti­kus.

Gi­ga­ba klou ver­be­te aan sy pos na­dat die o­pen­ba­re be­sker­mer (OB) be­vind het hy het nie net die e­tie­se ko­de vir ka­bi­nets­le­de oor­tree nie, maar ook die Grond­wet om­dat hy doel­be­wus on­der eed ge­lieg het. Die OB be­veel aan dat pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa teen Gi­ga­ba op­tree. Dit kan wis­sel van ’n blo­te te­reg­wy­sing tot af­dan­king.

Die hoog­ge­regs­hof het in 2017 be­vind Gi­ga­ba het mein­eed ge­pleeg én die Grond­wet oor­tree. Die uit­spraak het ge­volg op ’n hof­stryd wat Fi­re­bla­de A­via-ti­on, wat deur die Op­pen­hei­mers be­sit word, in 2016 teen die de­par­te­ment van bin­ne­land­se sa­ke en an­der be­gin het.

Gi­ga­ba het vol­ge­hou hy het nié toe­stem­ming aan die Op­pen­hei­mers ge­gee om ’n pri­va­te ter­mi­naal by die O.R. Tam­bo-lug­ha­we te be­dryf nie, maar die ho­we het ver­skeie ke­re die teen­deel be­vind. Die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof het ver­le­de week sy aan­soek van die hand ge­wys om ap­pèl aan te te­ken teen die be­vin­ding dat hy mein­eed ge­pleeg het. Gi­ga­ba se aan­vank­li­ke ap­pèl teen die uit­spraak is vroe­ër van­jaar in die ap­pèl­hof met kos­te van die hand ge­wys.

Die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof se be­vin­ding is die ein­de van die pad vir Gi­ga­ba.

Hy het hom­self, sy ge­sin en die re­ge­ring ook in die ver­leent­heid ge­dom­pel deur­dat ’n seks­vi­deo van hom uit­ge­lek het. P­leks dat hy ver­ant­woor­de­lik­heid vir die vi­deo aan­vaar, voer Gi­ga­ba aan sy foon is ge­kraak in ’n kom­plot van po­li­ti­ci wat hom wil ver­nie­tig.

Al die voor­val­le be­wys maar net Gi­ga­ba se on­ver­moë om ver­ant­woor­de­lik­heid vir sy da­de en swak be­slui­te te aan­vaar. Hy boots bloot an­der po­li­ti­ci na wat voor­heen in soort­ge­ly­ke si­tu­a­sies was. Ek ver­wys spe­si­fiek na po­li­ti­ci ná 1994. Voor 1994 was die re­ge­ring on­wet­tig en hul ge­drag kan nie ’n maat­staf vir de­mo­kra­tie­se op­tre­de wees nie.

Gi­ga­ba is ar­ro­gant én des­pe­raat. Hy het twee u­ni­ver­si­teits­gra­de en het hom­self lank voor­ge­hou as ’n in­tel­lek­tu­eel wat uit die ANC-jeug­li­ga se ran­ge op­gang ge­maak het en Suid-A­fri­ka se vol­gen­de pre­si­dent gaan word. Hy glo som­mi­ge “ja­loer­se” men­se wil dié am­bi­sie kel­der.

Hy neem eer­stens aan dat die ANC nog lank die re­ge­ren­de par­ty gaan wees, en twee­dens dat hy pre­si­dent sal word on­ge­ag wat ANC-le­de of die res van Suid-A­fri­ka daar­van dink.

Dit is hoe­kom hy aan sy pos bly vas­klou. Die toe­koms wat hy vir hom­self sien, hang van sy voort­ge­set­te be­kle­ding van ’n po­li­tie­ke amp af.

Dis om pre­sies die­self­de re­de dat Ja­cob Zu­ma lank ná sy ver­val­da­tum soos ’n neet bly klou het. Dit ge­beur nie al­dag dat jy ie­mand soos Nhlanhla Ne­ne kry wat er­ken hy het ge­lieg, ver­sko­ning vra én be­dank nie.

Selfs Pa­tri­cia de Lil­le het haar be­ter as Gi­ga­ba ge­dra. Al het sy aan­vank­lik ge­wei­er om as bur­ge­mees­ter van Kaap­stad te be­dank ná be­skul­di­gings van haar par­ty en ’n in­ter­ne on­der­soek in die raad, het sy die te­kens reg ge­lees toe dit tyd was om te gaan.

Sy het lank ge­noeg ge­bly om haar saak te stel, ’n oor­een­koms met M­mu­si Mai­ma­ne te be­ding en die erg­ste moont­li­ke ver­leent­heid vir die par­ty te skep. Sy het be­sef daar is ’n le­we bui­te die bur­ge­mees­ters­kan­toor en die DA.

Maar men­se soos Gi­ga­ba is te bang om bui­te die po­li­tiek te be­weeg. Hul­le is nie be­reid om ’n CV af te stof en om werk aan­soek te doen nie. Of om ’n on­der­ne­ming of po­li­tie­ke par­ty te be­gin nie.

Ons po­li­ti­ci het hul­le vir te lank ver­gryp aan o­pen­ba­re hulp­bron­ne en ken nou niks an­ders nie. Ek hoop Ra­map­ho­sa hou by sy woord en ver­klein die ka­bi­net met die helf­te. Po­li­ti­ci moet af en toe uit hul ge­mak­so­nes ge­skud word. ■ Ta­ba­ne is Ci­ty P­ress se po­li­tie­ke re­dak­teur.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.