Le­wens­we­ten­skap-vra­e­stel was ‘reg­ver­dig dog uit­da­gend’

Volksblad - - Nuus - Kay­de­ne Da­vids en Ma­ri­ta Her­sel­man

Reg­ver­dig dog uit­da­gend.

Dit was Linki Jooste, ’n le­wens­we­ten­skap-on­der­wy­ser aan die Eu­ni­ce High S­chool in Bloem­fon­tein, se kom­men­taar op die le­wens­we­ten­skap-vra­e­stel wat ma­trieks gis­ter land­wyd ge­skryf het.

Sy sê die vra­e­stel, vra­e­stel 1, het geen oog­lo­pen­de fou­te of ver­keer­de dia­gram­me be­vat nie.

Vol­gens Jooste was daar ook ge­noeg toe­pas­sings­vrae wat ma­trieks ge­noop het om hul ken­nis in te span.

“Van die vrae was nuut en het nie in vo­ri­ge vra­e­stel­le voor­ge­kom nie, ter­wyl an­der vrae op ’n an­der ma­nier ge­vra is.

“Dit was ’n bil­li­ke vra­e­stel met ’n goeie ver­de­ling van mak­li­ke en moei­li­ke vrae. Die ge­mid­del­de leer­ling wat hard ge­leer het, sal be­slis 50% in die vra­e­stel be­haal.”

Dr. Ne­al Pe­ter­sen, ad­junk­di­rek­teur aan die skool vir wis­kun­de-, we­ten­ska­pen teg­no­lo­gie-on­der­wys in die fa­kul­teit op­voed­kun­de aan die Noord­wes-U­ni­ver­si­teit, sê die ver­skei­den­heid vrae, in­slui­tend kort­vrae, sti­mu­lus-re­spons­vrae waar­mee ken­nis, be­grip en toe­pas­sing ge­toets word, as­ook die op­stel­vraag in af­de­ling C het die vra­e­stel ge­ba­lan­seer.

Pe­ter­sen sê hy het ook na die kog­ni­tie­we vlak­ke ge­kyk, en dit ge­meet aan wat van die leer­lin­ge ver­wag word soos ver­vat in die le­wens­we­ten­skap­pe­na­si­o­na­le kur­ri­ku­lum-en-as­ses­se­rings­be­leids­ver­kla­ring.

“Vol­gens my a­na­li­se het die vra­e­stel on­ge­veer 27% ken­nis ge­toets, on­ge­veer 46% sti­mu­lus-re­spons­vrae en 27% vir be­grip. Ho­ër kog­ni­tie­we vaar­dig­he­de, soos toe­pas­sing en a­na­li­se­ring, is ook ge­toets.”

Hy sê die vra­e­stel het dus baie meer be­grip ge­toets as wat van die leer­lin­ge ver­wag word. Vol­gens Pe­ter­sen het en­ke­le vrae wat e­va­lu­e­rings en sin­te­se­vaar­dig­he­de toets ver­der by­ge­dra om die vra­e­stel te ba­lan­seer.

Ni­na Ac­ker­man van die Ho­ër­skool Mar­tin Oost­hui­zen in Ka­ka­mas sê die vra­e­stel was “ou­kei”. Sy het “baie lek­ker” ge­skryf en was die eer­ste keer tot dus­ver in die eind­ek­sa­men be­tyds klaar.

Sy sê sy het ’n vraag oor hoe­kom som­mi­ge vroue suk­kel om swan­ger te word, in­te­res­sant ge­vind.

Vir Joné Ro­berts van die Eu­ni­ce High S­chool was die vra­e­stel mak­lik en sy meen sy sal toe-oë meer as 80% be­haal.

An­zel S­chee­pers van die Ho­ër­skool Sen­traal het eg­ter van die vrae, ver­al die kort­vrae, moei­lik ge­vind.

Sy sê hoe­wel sy baie hard ge­leer het, het dit ge­voel as­of dit niks ge­help het nie. An­zel sê sy sal nie­te­min steeds die vra­e­stel deur­kom.

Et­han Tra­vers van die St. Andrew­skool in Bloem­fon­tein het die vra­e­stel ge­niet en sê al­les was doen­baar.

Hy was eg­ter ver­ras dat vrae oor die oog nie voor­ge­kom het nie, “waar­van daar nog­al ’n re­de­li­ke deel” in die sil­la­bus is, en het ook meer vrae oor die men­stru­e­le si­klus ver­wag.

“Ek het die he­le af­de­ling A ge­niet – die kort­vrae – ek het daar­deur ge­vlieg, en die op­stel­vraag oor die mens­li­ke in­vloed op die om­ge­wing was ook lek­ker.”

Di­aan Die­tri­chsen van die Ho­ër­skool Jim Fou­ché dink hy gaan ’n on­der­skei­ding in die vra­e­stel kry.

“Dit was re­de­lik bil­lik, daar was een of twee vang­plek­kies, maar in die al­ge­meen was dit or­raait.”

Di­aan sê die vraag waar ’n skets van ’n se­nu­wee-im­puls ver­tolk moes word, “was bie­tjie vreemd”.

“An­der ja­re is dit as ’n lang­vraag ge­vra en die he­le pro­ses moes be­skryf word.”

Van die vrae was nuut en het nie in vo­ri­ge vra­e­stel­le voor­ge­kom nie. — LINKI JOOSTE

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.