Jannie du Toit oor sy splin­ter­nu­we CD

Ná ’n jaar se har­de werk, is Jannie du Toit se splin­ter­nu­we CD, Oes­jaar 2018, eers­daags op die rak­ke

Vrouekeur - - INHOUD - Deur ALITA STEENKAMP Fo­to’s EMIL WESSELS

In Ju­lie van­jaar was Jannie du Toit een van die gas­te op Ka­ren Zoid se ge­wil­de Tv-pro­gram, Re­pu­bliek van Zoid A­fri­ka. Vir hier­die e­pi­so­de het Ka­ren vir Jannie se 1978-tref­fer, ’n Lied­jie vir jou, ’n rock­baad­jie aan­ge­trek en hul­le twee het dit saam uit­ge­voer.

Hier­die ou be­ken­de lief­des­lied­jie wat van ver­lan­ge ver­tel, het nog nooit só ge­klink nie. Die vol­gen­de dag was dit reeds nom­mer een op i­tu­nes se tref­fer­pa­ra­de, en daar het dit ’n he­le ruk­kie ge­bly. Dié be­son­der­se op­na­me is een van die bo­nus­snit­te op Jannie se splin­ter­nu­we CD, Oes­jaar 2018, wat bin­ne­kort be­kend­ge­stel word.

Vir Jannie was 2018 in ve­le op­sig­te ’n be­son­der­se jaar. Van­jaar is sy 48ste oes­jaar waar­in hy die vrug­te kan pluk van die fi­guur­li­ke mu­si­ka­le win­gerd­stok waar­in hy de­ka­des ge­le­de be­gin ar­bei het. Jannie het ook 2018 ge­bruik om uit­ein­de­lik weer te gaan stil­sit en lied­jies skryf. Hy was et­li­ke ja­re be­sig met die mu­siek van an­der kuns­te­naars soos Lu­cas Ma­ree, Ja­c­ques B­rel, Koos du P­les­sis, Ju­les de Cor­te en Boer­neef.

Die i­dee van ’n al­bum met sy eie mu­siek daar­op het eg­ter ’n tyd lank in sy ag­ter­kop ge­broei. Hy het van­jaar tyd op­sy­ge­sit en be­gin skryf en uit­ein­de­lik is daar tien splin­ter­nu­we lied­jies oor din­ge wat Jannie na aan die hart lê.

“Die i­dee van ’n oes­jaar speel ’n be­lang­ri­ke rol in hier­die CD,” ver­tel Jannie. “Ek het be­sef die He­re het vir my ’n win­gerd pre­sent ge­gee – ek het nie my eie ga­we ge­maak nie. In die teks van Oes­jaar skryf ek: ‘Hier­die win­gerd is my ga­we, my pa­sel­la reg van Bo, hier­die win­gerd daag my uit om hard te werk en vas te glo …’

“In al hier­die ja­re het ek een ding ge­leer, en dit is dat hier­die nie ’n mak­li­ke win­gerd is nie. Om top­ge­hal­te te kry, verg har­de werk. Op hier­die ma­nier het die lied­jie Oes­jaar ’n beeld van my le­we ge­word.

“Ek het in Fe­bru­a­rie van­jaar gaan sit en be­gin skryf en was eers in die mid­del van Sep­tem­ber klaar met die skryf­pro­ses. Ek het baie van my oor­spronk­li­ke i­dees weg­ge­gooi. ’n Sin­ne­tjie waar­mee as­pi­re­ren­de skry­wers al­tyd aan­ge­moe­dig word, is: ‘Kill your dar­lings!’ Soms moet ’n mens maar die snoei­skêr in­lê of iets wat jy aan­vank­lik ge­dink het vrees­lik ou­lik is, laat vaar. Dis be­lang­rik om by die es­sen­sie te bly.”

Iets wat be­slis nie as een van die jaar se hoog­te­pun­te uit­ge­son­der kan word nie, is dat Jannie op 18 Ju­lie met ’n mes aan­ge­val is. Hy het die aand van die Aard­klop­be­kend­stel­lings­ge­sel­lig­heid na sy mo­tor ge­loop, toe hy on­ver­wags van ag­ter af om die nek ge­gryp is. Daar het ’n wor­ste­ling ge­volg, maar uit­ein­de­lik het die aan­val­ler hom met ’n lang mes in die hand vas­ge­pen. Jannie se sel­foon was dui­de­lik sig­baar in sy bo­sak. Die aan­val­ler het dit ge­gryp, maar eers vir Jannie met die mes ge­steek. Die mes het hom op die naat van sy de­nim­broek ge­tref maar die aan­val­ler het die mes uit­ge­trek en weer ge­steek. Die keer was dit in Jannie se bo­been en dit het da­de­lik vrees­lik be­gin bloei. Met dié het van die se­ku­ri­teits­wag­te be­sef wat aan die ge­beur is en hul­le het Jannie te hulp ge­snel.

Uit­ein­de­lik het hul­le die aan­val­ler vas­ge­keer en hy is met ’n am­bu­lans daar weg.

Coen­raad Rall, die pi­a­nis wat vir Jannie en A­man­da Strydom be­ge­lei, het Jannie blits­vin­nig hos­pi­taal toe ge­neem.

“Wan­neer ek nou te­rug­kyk, is dit met ’n ge­voel van in­ten­se dank­baar­heid. Daar was ’n oomblik van ab­so­lu­te trau­ma en le­wens­ge­vaar. Soos baie an­der Suid-a­fri­ka­ners is ek be­wus van die ge­va­re, maar ek kon al­tyd vir my gas­te wat my Ag­ter­plaas-gas­te­huis be­soek sê dat ek nog net een maal aan­ge­val is. Dit was in Ro­me deur gyp­sies. Na­tuur­lik het ek my gas­te ge­waar­sku om ver­sig­tig te wees, maar nou het ek ook deel van die s­ta­tis­tiek ge­word. Men­se het my kwa­lik ge­neem toe ek ge­sê het ek vat dit vir Ma­di­ba. Tog moet ’n mens hier­na kyk bin­ne die pro­ble­ma­tiek van ons land. Ek dink jy moet al­les in jou ver­moë doen om ’n rol vir vrede te speel, vir jou en an­der men­se, en op daar­die ma­nier van die wê­reld ’n be­ter plek maak,” sê hy.

’n Beslis­te hoog­te­punt van hier­die jaar, is sy hu­we­lik met T­her­i­na Went­zel. Die twee is op 23 Ju­nie van­jaar ge­troud. Op die nu­we CD het Jannie spe­si­aal ’n lied­jie vir T­her­i­na ge­skryf: Sy kyk sag. T­her­i­na is die na­si­o­na­le direkteur van die Na­si­o­na­le Raad vir en van Per­so­ne met Ge­stremd­he­de. Los­lit­dag is een van die pro­jek­te waar­mee sy al van 1994 af jaar­liks be­sig is.

Jannie is ook een van die span am­bas­sa­deurs vir A­fri­kaans, ’n pro­jek wat deur A­fri­kaans.com van sta­pel ge­stuur is. Wan­neer ’n mens na sy A­fri­kaan­se li­rie­ke luis­ter, is dit dui­de­lik waar­om Jannie ’n uit­ste­ken­de am­bas­sa­deur vir A­fri­kaans is.

Een van die ve­le toe­ken­nings wat

Jannie in sy loop­baan ont­vang het, is die e­re­pen­ning van die Suid-a­fri­kaan­se Akademie vir We­ten­skap en Kuns wat hy in 2008 ont­vang het vir sy bui­ten­ge­wo­ne kul­tuur­by­drae tot A­fri­kaans. In 2012 het die In­ni­bos Na­si­o­na­le Kuns­te­fees Jannie vir sy le­wens­lan­ge by­drae tot die ont­wik­ke­ling van A­fri­kaan­se mu­siek ver­eer.

“A­fri­kaans is vir my be­son­ders om­dat die taal, soos al­le ta­le, ’n God­ge­ge­we ga­we is, maar vir my is dit nog meer be­son­ders as my eie taal. Nou met die skryf van Oes­jaar 2018 het al die lied­jies spon­taan in A­fri­kaans na my toe ge­kom. Daar was ’n tyd heel aan die be­gin van my loop­baan wat ek En­gel­se lied­jies ge­skryf het. Dit was goeie lied­jies, want in Suid-a­fri­ka praat ons goeie En­gels, maar ek weet dat ek nie ’n be­ter lied in e­ni­ge an­der taal kan skryf as in A­fri­kaans nie. In jou eie taal kom die mu­siek reg uit jou hart uit,” sê Jannie.

Vir Jannie wag daar ’n be­dry­wi­ge No­vem­ber en De­sem­ber wan­neer hy die nu­we al­bum op ver­skeie p­lek­ke gaan be­kend­stel. By sy gas­te­huis, Ag­ter­plaas, in Mel­vil­le, vier hul­le ook bin­ne­kort die 20 jaar-myl­paal.

Dit was nie al­tyd mak­lik nie, sê Jannie, maar hy is dank­baar vir men­se soos sy bestuurder San­tie Wol­vaardt, wat sy las aan­sien­lik lig­ter maak en dit vir hom moont­lik maak om s­teeds sy mu­siek­loop­baan te laat voort­gaan.

Ba­dia I­saacs, wat ook nou al 16 jaar lank in die gas­te­huis werk, kry ’n spe­si­a­le ver­mel­ding in een van die lied­jies op Jannie se nu­we CD. Ja­re ge­le­de was sy die bestuurder van The Mixer-kof­fie­huis in Mel­vil­le waar Jannie ge­reeld met vrien­de en kol­le­gas ge­kui­er en ver­ga­de­ring ge­hou het.

Ba­dia is die “en­gel van Mel­vil­le” wat kom kof­fie in­skink in die prag­ti­ge “Kof­fie­ka­fee­tjie” wat oor won­der­li­ke her­in­ne­rin­ge aan ’n ver­gan­ge tyd­perk gaan.

Dis baie lek­ker om te weet dat ’n kuns­te­naar soos Jannie du Toit dit s­teeds ge­niet om mu­siek te maak. Hy ver­tel in die lied­jie Oes­jaar hoe hy ná drie jaar reeds die eer­ste be­skeie “oe­sie” kon in­bring.

Sy mu­siek het hom op ver paaie ge­neem, on­ge­loof­li­ke er­va­rings laat deel, won­der­li­ke men­se sy pad laat kruis, en daar­om is dit goed dat hy al­tyd van die oes van sy win­gerd bly uit­deel.

“Na­tuur­lik is dit al­tyd lek­ker om mu­siek te maak,” sê hy dan. “Ek dink as ek nie ge­kies het om reg­tig te sing wat my ge­luk­kig maak nie, kon dit an­ders ge­wees het. ’n An­der kuns­te­naar het al ge­vra: ‘Wat maak ek hier?’ My re­ak­sie was: ‘Wat praat jy? Hoe kan jy sê ‘Wat maak ek hier? Dis dan so on­ge­loof­lik lek­ker!’ Nee wat, so lank as wat dit my ge­gun word, sal ek bit­ter graag mu­siek wil bly maak.”

Lees op www.vrou­e­keur.co.za waar Oes­jaar be­kend­ge­stel gaan word en waar Jannie in No­vem­ber en De­sem­ber gaan op­tree Be­soek: www.a­fri­kaans.com www.ag­ter­plaas.co.za

In jou eie taal kom die mu­siek reg uit jou hart uit

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.