Hy wil eer­der saam­woon

Vrouekeur - - WAT PLA JOU? -

ek het die lief­de van my le­we ont­moet en wil graag met hom trou. hy wei­er en ver­kies dat ons eer­der saam­woon. ek het ’n pro­bleem daar­mee, want dit ver­tel vir my hy is lief ge­noeg vir my om on­der een dak saam met my te woon, maar nie lief ge­noeg vir my om ’n per­ma­nen­te ver­bin­te­nis te maak nie. – On­se­ker

Jou vriend se toe­wy­ding aan jul ver­hou­ding is be­denk­lik. Dit sal raad­saam wees om te be­paal of jy dalk in ’n ver­hou­ding is wat min­der erns­tig of re­spek­vol is as wat jy dink. Die hulp van ’n ver­hou­dings­te­ra­peut kan van groot waar­de wees. Die wet­li­ke im­pli­ka­sies van saam­woon kan net so ge­kom­pli­seerd as ’n eg­skei­ding wees, sou die ver­hou­ding sneu­wel. Waak daar­teen om jou me­ning te ver­an­der, aan­ge­sien jy in­tu­ï­tief reeds ge­vaar­te­kens op­tel wat maan­de of ja­re van nou af baie meer pro­ble­ma­ties kan wees as om nou by jou gren­se en be­slui­te te bly. ’n Di­rek­te ge­sprek met jou vriend kan help om die bood­skap oor te dra dat jy aan sy toe­wy­ding twy­fel as hy nie die wa­re lief­de wat jy er­vaar, kan be­ant­woord nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.