Kol­wyn­tjie-lief­de

Jy kan die mooi­ste ge­sken­ke self maak. Ver­ras ie­mand wat hand­wer­k­ar­ti­kels waar­deer met hier­die ou­li­ke kolwyntjies

Vrouekeur - - INHOUD - Deur Ka­ren ADENDORFF Fo­to andrea CALDWELL

BE­NO­DIGD­HE­DE

oor­skiet­ka­toen­draad in Vin­nis Co­lours nik­kim Dk (50 g-bol­le): tur­quoi­se, na­tu­ral, ras­p­ber­ry, Fern, Ma­ho­ga­ny, bal­let pink, blue red en Mint 3 mm-he­kel­pen naald met groot oog S­top­sel

Vilt­ma­te­ri­aal

Al­ge­me­ne naald­werk­be­no­digd­he­de Con­sol-glas­bot­tels: groot bot­tel = 8,5 cm in o­pe­ning­deur­snee, klein bot­tel = 6 cm in o­pe­ning­deur­snee

af­kor­tings En steek­ver­dui­de­li­kings

beg = be­gin, dies = die­self­de, dsl = dub­bel­slag­steek, dr = draai, gs = glip­steek, h/ af = heg af, herh = her­haal, hlb = half­lang­been, kb = kort­been, ks = ket­ting­steek, lb = lang­been, rd­te = rond­te, st = steek, tes = te­sa­me, vlb = voor­om­lang­been, vlg = vol­gen­de.

Voor­om­lang­been:

1 Slaan die draad oor die pen en steek die pen van voor na ag­ter om die stam van die vol­gen­de steek en weer na voor uit.

2 Vol­tooi die lang­been.

Dub­bel­slag­steek:

1 Slaan die draad twee maal oor die pen.

2 Steek die pen in die vol­gen­de steek.

3 Slaan die draad oor die pen en trek die pen deur die lus van werk so­dat daar vier lus­se op die pen is.

4 Slaan die draad oor die pen en trek dit

deur twee lus­se.

5 Slaan die draad oor die pen en trek dit

deur die vol­gen­de twee lus­se.

6 Slaan die draad oor die pen en trek dit

deur die laas­te twee lus­se op die pen.

Pa­troon

Aar­bei­kol­wyn­tjie

(PAS groot bot­tel) ba­sis

Met 3 mm-pen en Tur­quoi­se, he­kel 56 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.

1ste rd­te: 3 ks (=1ste lb), 1 lb in el­ke ks tot ein­de, gs bo in beg-3 ks = 56 lb.

2de rd­te: 3 ks (=1ste lb), 1 vlb in vlg lb en in el­ke lb tot ein­de, gs bo in beg-3 ks.

3de rd­te: 3 ks (=1ste lb), 1 vlb in vlg vlb en in el­ke vlb tot ein­de, gs bo in beg-3 ks.

4de rd­te: 1 ks, 1 kb in el­ke st tot ein­de, gs in beg-kb.

5de rd­te: 1 ks, 1 kb in dies st, 2 ks, slaan 1 kb oor, *1 kb in vlg kb, 2 ks, slaan 1 kb oor; herh van * tot ein­de, gs in beg-kb. H/af.

room­kol­wyn­tjie

Met Na­tu­ral en 3 mm-pen, he­kel 4 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.

1ste rd­te: 1 ks, 8 kb in ring, gs in beg-kb.

2de rd­te: 1 ks, 2 kb in dies st en in el­ke kb tot ein­de, gs in beg-kb = 16 kb.

3de rd­te: 1 ks, 1 kb in dies st, 2 kb in vlg kb, *1 kb in vlg kb, 2 kb in vlg kb; herh van * tot ein­de, gs in beg-kb = 24 kb.

4de rd­te: 1 ks, 1 kb in el­ke kb tot ein­de, gs in beg-kb = 24 kb.

5de rd­te: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg kb, 2 kb in vlg kb, *1 kb in vlg 2 kb, 2 kb in vlg kb; herh van * tot ein­de, gs in beg-kb

= 32 kb.

6de rd­te: soos rd­te 4 = 32 kb.

7de rd­te: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 2 kb, 2 kb in vlg kb, *1 kb in vlg 3 kb, 2 kb in vlg kb; herh van * tot ein­de, gs in beg-kb

= 40 kb.

8ste rd­te: soos rd­te 4 = 40 kb.

9de rd­te: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 3 kb, 2 kb in vlg kb, *1 kb in vlg 4 kb, 2 kb in vlg kb; herh van * tot ein­de, gs in beg-kb

= 48 kb.

10de rd­te: soos rd­te 4 = 48 kb.

11de rd­te: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 4 kb, 2 kb in vlg kb, *1 kb in vlg 5 kb, 2 kb in vlg kb; herh van * tot ein­de, gs in beg-kb

= 56 kb. H/af.

He­kel die kol­wyn­tjie met glip­ste­ke aan die ba­sis se 4de rd­te vas. H/af.

Bor­duur met glip­ste­ke en Bal­let Pink ’n spi­raal bo-op die kol­wyn­tjie.

Aar­bei

Met Ras­p­ber­ry en 3 mm-pen, he­kel 2 ks.

1ste rd­te: 6 kb in 1ste ks, gs in beg-kb.

2de rd­te: 1 ks, (1 kb in vlg kb, 2 kb in vlg kb) 3 keer, gs in beg-kb = 9 kb.

3de rd­te: 1 ks, (1 kb in vlg 2 kb, 2 kb in vlg kb) 3 keer, gs in beg-kb = 12 kb.

4de rd­te: 1 ks, 1 kb in el­ke kb tot ein­de, gs in beg-kb.

5de rd­te: soos rd­te 4.

6de rd­te: 1 ks, 2 kb tes tot ein­de, gs in begkb. H/af maar los ge­noeg draad om aar­bei toe te werk.

Stop die aar­bei met bie­tjie s­top­sel op en werk aan bo­kant toe. Werk die aar­bei bo-op die kol­wyn­tjie vas. Bor­duur stre­pies op die aar­bei met Na­tu­ral.

Aar­bei­blaar

Met 3 mm-pen en Fern, he­kel 5 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.

1ste rd­te: (5 ks, 1 kb in 2de ks van­af pen, 1 hlb in vlg ks, 1 lb in vlg ks, 1 hlb in vlg ks, 1 kb in ring) 4 keer. H/af. Werk die blaar bo­op die aar­bei vas.

S­jo­ko­la­de­kol­wyn­tjie

(PAS groot bot­tel) ba­sis

Met 3 mm-pen en Ras­p­ber­ry, he­kel 56 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.

1ste rd­te: 3 ks (=1ste lb), 1 lb in el­ke ks tot ein­de, gs bo in beg-3 ks = 56 lb. 2de rd­te: 3 ks (=1ste lb), 1 vlb in vlg lb, *1 lb in vlg lb, 1 vlb in vlg lb; herh van * tot ein­de, gs bo in beg-3 ks.

3de rd­te: 1 ks, 1 kb in el­ke st tot ein­de, gs in beg-kb.

4de rd­te: soos rd­te 3. H/af.

kol­wyn­tjie

Met Ma­ho­ga­ny, volg pa­troon soos vir room­kol­wyn­tjie.

He­kel die kol­wyn­tjie met glip­ste­ke aan die ba­sis se laas­te rd­te vas. H/af.

pienk ver­sier­sel

Met 3 mm-pen en Bal­let Pink, he­kel soos kol­wyn­tjie van 1ste rd­te- 6de rd­te.

7de rd­te: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 dsl in vlg kb, 4 ks, gs in dies st, 1 kb in vlg kb, 2 lb in vlg kb, 1 kb in vlg 2 kb, 1 dsl in vlg kb, 4 ks, gs in dies st, 1 hlb in vlg 2 kb, 1 kb in vlg kb, 1 lb in vlg kb, 1 dsl in vlg 2 kb, 4 ks, gs in dies st, 1 kb in vlg 2 kb, 2 lb in vlg kb, 1 kb in vlg 2 kb, 1 lb in vlg kb, 1 dsl in vlg 2 kb, 4 ks, gs in dies st, 1 kb in vlg 2 kb, 1 lb in vlg 2 lb, 1 kb in vlg 2 kb, 1 lb in vlg kb, 1 dsl in vlg 2 kb, 4 ks, gs in dies st, 1 kb in laas­te 2 kb, gs in beg-kb. H/af.

Werk die ver­sier­sel bo-op die kol­wyn­tjie vas.

ker­sie

Met Blue Red en 3 mm-pen, he­kel 2 ks.

1ste rd­te: 6 kb in 1ste ks, gs in beg-kb.

2de rd­te: 1 ks, 2 kb in el­ke kb tot ein­de, gs in beg-kb = 12 kb.

3de rd­te: 1 ks, 1 kb in el­ke kb tot ein­de, gs in beg-kb.

4de rd­te: soos rd­te 3.

5de rd­te: 1 ks, 2 kb tes tot ein­de, gs in begkb. H/af maar los ge­noeg draad om ker­sie toe te werk.

Stop die ker­sie op met bie­tjie s­top­sel en werk aan bo­kant toe, los draad­jie vir ker­sie­steel­tjie. Werk die ker­sie bo-op die kol­wyn­tjie vas.

klein kol­wyn­tjie

(PAS klein bot­tel)

Met Mint en 3 mm-pen, he­kel 40 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.

1ste rd­te: 3 ks (=1ste lb), 1 lb in el­ke ks tot ein­de, gs bo in beg-3 ks = 40 lb.

2de rd­te: 1 ks, 1 kb in el­ke st tot ein­de, gs in beg-kb.

3de rd­te: soos 2de rd­te. H/af.

S­pi­raal­kol­wyn­tjie

Met Na­tu­ral en 3 mm-pen, he­kel 2 ks.

1ste rd­te: 1 kb, 1 hlb, 6 lb in 1ste ks, bring Bal­let Pink in. Moe­nie die Na­tu­ral af­heg nie, maar dra ag­ter die werk saam.

2de rd­te: 2 lb in vlg st (1ste st van vo­ri­ge rd­te), 2 lb in elk van die vlg 7 ste = 16 lb, ver­an­der na Na­tu­ral. Dra Bal­let Pink ag­ter werk saam.

3de rd­te: 2 lb in vlg lb en in el­ke Bal­let Pink lb = 32 lb, ver­an­der na Bal­let Pink.

4de rd­te: 1 lb in el­ke Na­tu­ral lb, ver­an­der na Na­tu­ral.

5de rd­te: *1 lb in vlg 3 Bal­let Pink lb, 2 lb in vlg lb; herh van * tot ein­de.

6de rd­te: gaan voort met Na­tu­ral, 1 lb in el­ke lb tot voor laas­te 2 lb, 1 hlb in vlg lb, 1 kb in vlg lb. H/af. Werk los dra­de weg. He­kel die kol­wyn­tjie met glip­ste­ke aan die ba­sis se laas­te rd­te vas. H/af.

Bor­duur stre­pies in ver­skeie kleu­re op die kol­wyn­tjie.

klein ker­sie

Met Blue Red en 3 mm-pen, he­kel 2 ks.

1ste rd­te: 4 kb in 1ste ks, gs in beg-kb.

2de rd­te: 1 ks, 2 kb in el­ke kb tot ein­de, gs in beg-kb = 8 kb.

3de rd­te: 1 ks, 1 kb in el­ke kb tot ein­de, gs in beg-kb.

4de rd­te: soos rd­te 3.

5de rd­te: 1 ks, 2 kb tes tot ein­de, gs in begkb. H/af maar los ge­noeg draad om ker­sie toe werk.

Werk die ker­sie toe en bo-op die kol­wyn­tjie vas.

S­jo­ko­la­de­be­skuit­jie

Met Ma­ho­ga­ny en 3 mm-pen, he­kel 4 ks.

1ste rd­te: 2 lb in 1ste ks, dr.

2de rd­te: 3 ks (=1ste lb), 1 lb in dies st, 2 lb in vlg lb, 2 lb in laas­te dr-ks, dr.

3de rd­te: 3 ks (=1ste lb), 1 lb in dies st, 1 lb in vlg 4 lb, 2 lb in laas­te dr-ks. H/af.

He­kel nog een en werk die twee met ver­keer­de kan­te op­me­kaar vas.

Werk aan die kol­wyn­tjie vas.

Al­ge­me­ne Af­wer­king vir Al drie kolwyntjies

1 K­nip ’n vilt­sir­kel die groot­te van die

los me­taal­dek­sel van die bot­tel.

2 Werk die vilt­sir­kel met oor­handste­kies aan die ba­sis van die kol­wyn­tjie­ge­deel­te (nie die ba­sis­rand nie) vas, en stop op soos jy vas­werk. H/af.

3 Trek die kol­wyn­tjie oor die bot­tel.

4 In­dien die kol­wyn­tjie wil af­glip, kan die ba­sis se bin­ne­kant aan die skroefring se bui­te­kant vas­ge­gom word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.