Hoe skei mens be­skaafd?

Wat as din­ge net nie meer uit­werk nie? Hoe skei mens be­skaafd? vra An­ne Ma­rais

Vrouekeur - - INHOUD -

die hu­we­lik is on­ge­luk­kig nie ’n spro­kie nie en soms het die trou­be­lof­te van “tot die dood ons skei” ’n dub­bel­sin­ni­ge be­te­ke­nis. Vir som­mi­ge be­te­ken dit die dood van ’n ver­hou­ding. Tal­le men­se is vas­ge­vang in ’n hu­we­lik wat nie werk nie.

Tryna* ver­tel dat sy in ’n dooie hu­we­lik vas­ge­vang was, maar ge­glo het eg­skei­ding is uit die bo­se. “Van­dag be­sef ek die dood van ons ver­hou­ding was in elk ge­val ’n vorm van eg­skei­ding.”

Vol­gens E­li­ze Maar­tens, ’n maat­skap­li­ke wer­ker, is daar ver­skeie fak­to­re wat ’n rol speel wan­neer daar be­sluit word om te skei.

“Dit is wens­lik om deur ’n pro­ses van me­di­a­sie te werk en oor al­les te praat voor­dat regs­ad­vies in­ge­win word.

“Deur me­di­a­sie kan dis­pu­te bui­te die hof op­ge­los word. As daar dan on­op­ge­los­te dis­pu­te oor­bly, kan dit vir li­ti­ga­sie ver­wys word. Din­ge wat oor­weeg moet word, is ver­sor­ging en woon­plek, kontak met kinders, on­der­houd, ver­de­ling van ba­tes en las­te en erf­la­tings.

“Dit is ook nood­saak­lik dat die kinders deur mid­del van te­ra­pie voor­be­rei word en dat ou­ers lei­ding kry oor hoe om vir hul­self en hul kinders die oor­gang so mak­lik as moont­lik te maak.”

Siel­kun­di­ge dr Han­ne­tjie van ZylE­de­ling sê eg­skei­ding be­hels die skei­ding van le­wens en ba­tes. “Dit word baie ver­ge­mak­lik as daar ’n be­hoor­li­ke voor­hu­we­lik­se kon­trak op­ge­stel is. Moe­nie die hu­we­lik ver­ro­man­ti­seer nie – die kon­trak is juis daar vir wan­neer re­a­li­teit in­skop en sa­ke skeef­loop. Dit be­te­ken nie dat jy be­plan dat din­ge sal ver­keerd gaan nie, maar wees vei­lig.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.