Só skryf jy in

Weg! Platteland - - Dorp Toe -

SMS* die sleu­tel­woord wat by el­ke boek verskaf word, ge­volg deur jou naam en a­dres, na 34912. Die

slui­tings­da­tum is 2 Maart 2015 en die wen­ners sal op Plat­te­land se Fa­ce­book­blad be­kend ge­maak word. (Ont­hou om ons te gaan “Li­ke” by facebook.com/plat­te­land.) * SMS’S kos R1,50 elk. Lees Plat­te­land se stan­daard­voor­waar­des en -be­pa­lings by

weg.co.za/be­pa­lings-en-voor­waar­des.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.