Wen

Weg! Platteland - - Doen Dit Self -

Li­vingseeds, Sow De­li­ci­ous en The Gra­vel Gar­den gee ge­skenk­pak­kies met er­fe­nis­saad weg. Om in aan­mer­king te kom vir een van die 20 pak­ke SMS* die woord “Saad”, ge­volg deur jou naam en a­dres, na 34912. Die slui­tings­da­tum is 2 Maart 2015. * SMS’E kos R1,50 elk. Vir Plat­te­land se stan­daard­be­pa­lings en -voor­waar­des gaan na

weg.co.za/be­pa­lings-en-voor­waar­des.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.