IN ’N NEUTEDO(R)P

Weg! Platteland - - My Dorp -

Hoe ver van die groot­stad? 63 km van Kaap­stad af. An­der groot dor­pe hier na­by is S­tel­len­bosch (14 km), die Paarl (21 km) en Fransch­hoek (20 km).

Naas­te hos­pi­ta­le S­tel­len­boschpro­vin­si­a­le hos­pi­taal en S­tel­len­bosch-me­di-cli­nic, en die Paarl­se pro­vin­si­a­le hos­pi­taal en Paarl-me­di­Cli­nic. Die Me­di-cli­nic in Dur­ban­vil­le en Ca­pe Ga­te is ook nie ver nie.

Af­tree­oord Tal­le af­tree-op­sies op om­lig­gen­de dor­pe soos S­tel­len­bosch, Fransch­hoek en die Paarl

Sko­le P­niel P­ri­mêr op die dorp, met tal­le goeie ho­ër­sko­le in die Paarl en op S­tel­len­bosch.

Naas­te Wool­ies Jy kan kies uit som­mer ’n paar: Paarl, S­tel­len­bosch, Ja­mes­town, Ty­ger­val­lei...

Mu­ni­si­pa­li­teit Die S­tel­len­bos­se plaas­li­ke mu­ni­si­pa­li­teit sien om na die Ei­ke­stad, Fransch­hoek en P­niel.

Groot ge­doen­tes Op Sa­ter­dag 28 Maart hou die kerk ba­saar. Dit word op die kerk­ter­rein ge­hou en daar word ’n bie­tjie van al­les ver­koop: gem­mer­bier, kon­fyt, braai­vleis, pot­jie­kos en na­tuur­lik vars groen­te en vrug­te. Op Sa­ter­dag 2 Mei word die jaar­lik­se Aster­skou in die kerk­saal ge­hou. Hier is ook al­ler­lei wa­re én koek en tee.

P­niel-toe­ris­me Die D­wars­ri­vier­val­lei-toe­ris­me is in die mu­ni­si­pa­le kan­toor in Hoof­straat (die R310) op P­niel. 021 885 2467 dwars­ri­vier­tou­rism.org.za

in­fo@dwars­ri­vier­tou­rism.org.za

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.