Hoe­kom ’n sta­sie híér?

Weg! Platteland - - Naweekhuis -

Die Hex­ri­vier­pas-spoor­lyn da­teer uit die 1870’s en is ge­bou om Kaap­stad met Kim­ber­ley te ver­bind na­dat di­a­man­te ont­dek is. Die spoor­lyn klim teen ’n hel­ling van 1:40 teen die berg uit, en vol­gens Da­wie is die treins­loot by Ma­troos­berg­sta­sie die diep­ste hand­ge­maak­te sloot in Suid-a­fri­ka.

“Die oor­spronk­li­ke doel van die sta­sie was om die rem­stel­sel van al­le trei­ne uit die Noor­de na te gaan voor­dat hul­le die steil Hex­ri­vier­pas Kaap toe aan­pak,” ver­tel hy.

Die spoor­lyn van Ma­troos­berg­sta­sie tot by Touws­ri­vier is la­ter ge­lig en die trei­ne ry nou on­der­deur die ber­ge deur die lang Hex­ton-ton­nels wat in 1989 oop­ge­stel is.

S­poor­net wou die on­ge­bruik­te sui­de­li­ke spoor­lyn in 1998 ver­wy­der, maar om­dat dit meer as 120 jaar oud is, kon dit be­waar word – al­les dank­sy die vin­ni­ge op­tre­de van ’n plaas­li­ke boer, S­te­faan Jor­daan, wat die ge­skied­kun­di­ge heu­wels as be­siens­waar­dig­heid vir sy trekkertrein, die Hex­pasEx­press, ge­bruik het.

gaan bin­ne­kort hier kom se­mi-af­tree,” sê hy, ’n man wat in die Bos­veld groot­ge­word en ge­reeld dus­kant Be­la-be­la gaan jag het. Toe Da­wie 15 jaar ge­le­de ’n plaas in die Kaap kom soek en op Ma­troos­berg­sta­sie af­kom, het hy da­de­lik ge­voel dit is ’n spe­si­a­le plek.

Hy rol die nu­we te­ke­nin­ge vir die skool­ge­bou op die ta­fel oop en be­duie: “Ons gaan dit om­skep in ’n leefhuis, en die ou weer­sta­sie langs­aan gaan vir die kin­ders ge­re­stou­reer word.”

El­zed, ’n po­li­sie­bri­ga­dier en wa­pen­in­struk­teur, kom in, ver­tel ver­der: “Al die Vic­to­ri­aan­se hui­sies en an­der ge­boue gaan ons op­knap om ’n soort po­li­sie­kam­pus te maak wat ge­mik is op die mid­del- en top­be­stuur. Ons be­plan selfs ’n hin­der­nis- en skiet­baan.”

My hart klop so wild soos wan­neer ’n mens ver­moed jy gaan die trek­pas kry. Wat dan van ons hui­sie aan die ver­keer­de kant van die spoor...

“Die hui­sies aan die an­der kant van die spoor,” ant­woord Da­wie nog voor ek kan vra, “bly net so. Men­se kan hul­le steeds op lang­ter­myn huur as hul­le wil, vir so lank as wat hul­le wil.”

En so is ons lief­des­ver­hou­ding met Ma­troos­berg­sta­sie oor sy eer­ste hek­kie.

Ma­troos­berg word nie meer as kom­mer­si­ë­le ver­blyf be­dryf nie, maar as jy ’n bosberaad be­plan of vir ’n paar dae saam met vrien­de of kol­le­gas wil weg­breek óf meer oor die lang­ter­myn­huur­hui­sies wil uit­vind, kon­tak vir Da­wie by da­wie­jnr@da­wies.co.za

HO­KAAI EERS... In sy glo­rie­dae moes al­le trei­ne van die Noor­de af op Ma­troos­berg­sta­sie stil­hou om rem­me na te gaan voor­dat die steil Hex­ri­vier­pas Kaap toe aan­ge­pak kon word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.