E­ti­ket­te maak vir ba­ba bang...

Weg! Platteland - - Gm: Waar Of Wolhaar? -

An­ti-gm-ak­ti­vis­te dring daar­op aan dat el­ke lie­we ding op die win­kel­rak wat ’n krie­sel­tjie GM plant be­vat, die skrik-e­ti­ket “be­vat ge­ne­ties ge­mo­di­fi­seer­de or­ga­nis­mes” op die ver­pak­king moet hê. Hul­le meen dit is die ver­brui­ker se reg om te weet wat in hul­le kos is.

Daar­mee stem ek vol­mon­dig saam: Ver­brui­kers moet be­wus wees van al die be­stand­de­le so­dat hul­le oor­deel­kun­di­ge be­slui­te kan neem. Maar ont­hou, GM is ’n land­bou­teg­niek en nié ’n be­stand­deel nie. Waar­om lig e­ti­ket­te jou dan nie ook in oor die soort kuns­mis wat ge­bruik is om die ha­wer in jou mu­esli te kweek nie? Of wat van die be­sproei­ing­ske­du­le vir die ko­ring waar­mee jou ma­ca­ro­ni ge­maak is?

Die an­ti-gm-ak­ti­vis­te se ar­gu­ment sou dalk meer me­rie­te ge­had het in­dien die kos op jou bord ten op­sig­te van voor­koms, smaak of voe­dings­waar­de ver­skil het, maar dit is nie die ge­val met e­ni­ge van die GM produkte in Suid-a­fri­ka nie. Die de­par­te­ment van ge­sond­heid ver­eis e­ti­ket­te net by produkte met ’n ge­sond­heids- of vei­lig­heids­oor­we­ging (by­voor­beeld grond­boon­tjie­bot­ter, selfs al is dit or­ga­nies, waar­voor som­mi­ge men­se al­ler­gies kan wees). Dié e­ti­ket­ver­eis­tes is eg­ter op geen GM pro­duk in Suid-a­fri­ka van toe­pas­sing nie.

On­danks die vei­lig­heid van GM produkte ver­plig die wet op ver­brui­kers­be­sker­ming (nr. 68 van 2008) wel dat die Gm-oor­sprong van goe­de­re be­kend ge­maak moet word. Daar is eg­ter heel­wat on­dui­de­lik­heid oor die pre­sie­se ver­tol­king van dié wet. Vol­gens An­di­sa Pot­wa­na van die de­par­te­ment van han­del en ny­wer­heid sal ge­wy­sig­de re­gu­la­sies bin­ne­kort in die Par­le­ment ter ta­fel ge­lê word.

Die mees­te we­ten­skap­li­kes het be­grip vir die pu­bliek se vrees vir nu­we din­ge en wil graag hê al­mal moet meer in­ge­lig wees oor bi­o­teg­no­lo­gie. Daar­om is ons nie ge­kant teen waar­sku­wings op die e­ti­ket nie, maar be­sorg oor in­ti­mi­de­ren­de plak­kers wat men­se on­no­dig die skrik op die lyf jaag. Ek sou eer­der groen­te koop as ek weet dit be­vat ’n GM ei­en­skap wat plaas­wer­kers se bloot­stel­ling aan ge­vaar­li­ke che­mie­se plaag­do­ders ver­min­der. In só ge­val is GM tog die meer vol­hou­ba­re, e­tie­se keu­se, of hoe?

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.