Pol­lie­goed

Weg! Platteland - - Papegaaie -

vir pa­pe­gaaie en par­kie­te (1 kg) A­gri­mark kaap­a­gri.co.za

’n uit­da­ging son­der ’n een­vou­di­ge op­los­sing – daar is net te veel ver­an­der­li­kes. Dit sluit in jou per­soon­li­ke en pro­fes­si­o­ne­le be­hoef­tes, jou be­gro­ting, die teg­no­lo­gie-in­fra­struk­tuur en ge­tal ge­brui­kers (in som­mi­ge ge­val­le b­ring ’n groot aan­vraag die kos­te af), en die gees­drif van jou plaas­li­ke o­wer­heid.

Din­ge lyk eg­ter be­lo­wend. En­ke­le maan­de ge­le­de het Suid-a­fri­ka en Ko­rea oor­een­ge­kom om saam te werk aan ’n pro­jek wat daar­op ge­mik is om bre­ë­band­ver­bin­ding aan af­ge­leë pos­kan­to­re reg oor Suid-a­fri­ka te voor­ sien so­dat hul­le nood­saak­li­ke digitale en an­der diens­te aan die om­lig­gen­de ge­meen­skap­pe kan le­wer. Dié pro­jek on­der­steun die na­si­o­na­le bre­ë­band­be­leid, be­kend as South A­fri­ca Con­nect, waar­van die doel is om be­kos­tig­ba­re, be­trou­ba­re in­ter­net­ver­bin­ding met ’n hoë ka­pa­si­teit aan die re­ge­ring, on­der­ne­mings en ge­brui­kers te ver­skaf. Die fo­kus sal ver­al val op lan­de­li­ke ge­meen­skap­pe met ’n te­kort aan diens­te.

In ’n an­der be­moe­di­gen­de skuif het die in­ter­net­diens­ver­skaf­fer Ne­o­tel met die Wi­re­less Access Pro­vi­ders’ >

As­so­ci­a­ti­on (Wa­pa) saam­ge­span om breë­band­ver­bin­dings in lan­de­li­ke ge­bie­de ’n hup­stoot te gee. As jy op soek is na ’n diens­ver­skaf­fer, be­soek wa­pa. org.za/co­vera­ge/re­quest, vul jou be­son­der­he­de in en ie­mand sal jou kon­tak.

Dan is daar ook maat­skap­pye soos Jen­ny Wi­re­less ( jen­ny.co.za), wat sy fran­chi­se-hou­ers toe­laat om hul­le eie draad­lo­se net­werk tot stand te b­ring en só on­der­ne­mings te be­gin wat in­ter­net­diens­te kan ver­skaf. Hul­le sa­ke­mo­del is ver­bluf­fend een­vou­dig: Fran­chi­se­hou­ers be­lê in ’n draad­lo­se to­ring en an­der in­fra­struk­tuur en ge­ne­reer in­kom­ste deur in­ter­net- en te­le­foon­diens­te aan eind­ge­brui­kers soos boe­re, na­tuur­par­ke en pri­va­te huis­hou­dings te ver­skaf. Hoe­wel dit nut­tig is, kan op­sies soos dié pro­ble­ma­ties wees om­dat die diens­ver­skaf­fers nie nood­wen­dig die soort ver­bin­ding ver­skaf wat hul­le be­loof het nie – deels om­dat hul­le nie al­tyd ge­noeg in in­fra­struk­tuur be­lê nie. Wan­neer ge­sub­kon­trak­teer­de diens­ver­skaf­fers hul­le han­de in die lug gooi en ie­mand án­ders se to­ring vir ’n pro­bleem ver­ant­woor­de­lik hou, raak plat­te­land­se kli­ën­te warm on­der die kraag.

Tel­kom is steeds die e­nig­ste ver­skaf­fer van digitale sub­skrip­sie­lyn­ver­bin­dings (DSL) deur bre­ë­band­in­ter­net met die ko­per­ka­bels in hul­le om­vang­ry­ke te­le­foon­net­werk aan die pu­bliek te ver­skaf. Maar juis hier lê die di­lem­ma: Weens ko­per­dief­stal word jou in­ter­net­ver­bin­ding af­ge­sny. Tel­kom ver­vang wel stel­sel­ma­tig die ko­per­ka­bels met op­tie­se­ve­sel­ka­bels om­dat dit nie e­ni­ge

her­ver­koop­waar­de het nie. Hoe­wel Tel­kom dit in be­gin­sel sal oor­weeg om ’n Dsl-ka­bel op ’n plat­te­land­se dorp te in­stal­leer in­dien die ge­tal­le dit reg­ver­dig en die be­hoef­te dit e­ko­no­mies haal­baar maak, gaan dit waar­skyn­lik nie son­der die on­der­steu­ning van or­ga­ni­sa­sies soos die plaas­li­ke boe­re­ver­e­ni­ging en sa­ke­ka­mer ge­beur nie.

Wat staan jou dus te doen as jy op die plat­te­land woon en Tel­kom se Adsl-diens­te nie be­skik­baar is nie? Jou vol­gen­de op­sie is ’n sel­foon­da­ta­pak­ket (min­stens ’n 3G-ver­bin­ding), dan Wi-fi en laas­tens sa­tel­liet.

Keu­ses, keu­ses…

Voor jy tot e­ni­ge plan in­stem, vra jou­self eers ’n paar vrae af. • Het jy die in­ter­net net soms no­dig om vir oor­se­se fa­mi­lie e-pos te s­tuur? In­dien wel, is dit on­sin­nig om vir ’n bre­ë­band­diens te be­taal wat jy nie reg­tig no­dig het nie. In hier­die ge­val moet jy dalk eer­der die goed­ko­per en lief­li­ke re­troin­bel­ver­bin­ding kies (ja, di­al-up be­staan nog!). An­der­sins be­hoort ’n sta­di­ger ADSL-LYN met ’n be­skeie ka­pa­si­teit ook vir jou te werk. Al­ter­na­tie­we­lik kan jou slim­foon se da­ta­pak­ket (jy kan dit mak­lik by jou sel­foon­pak­ket voeg in­dien jy dit nie het nie) heel­te­mal vol­doen­de wees (mits jy nie ’n ge­woon­te daar­van maak om ho­ë­re­so­lu­sie­fo­to’s van jou klein­kin­ders vir die fa­mi­lie in Nieu-see­land te s­tuur nie). Ont­hou, jou slim­foon kan as ’n draag­ba­re Wi-fi-re­spons­kol ( hot spot) funk­si­o­neer. • Jy werk van die huis af en stroom TV­pro­gram­me, laai flieks en mu­siek af (wet­tig, na­tuur­lik) en kyk ure lank na vi­deo’s van ou­li­ke kat­jies op Youtu­be. >

Kyk dan na ADSL met ’n taam­li­ke grens ( cap) en ’n s­poed van 4 M­bps. • As jy die ei­e­naar van ’n k­lein on­der­ne­ming is wat staat­maak op ’n be­sten­di­ge web­blad en in­prop­pro­gram ( plug-in) vir be­spre­kings – en jou in­ter­net­soek­tog­te be­perk tot nuus en s­port­uit­slae – is ’n be­kos­tig­ba­re 4 M­bps-adsl-pak­ket met ’n cap waar­skyn­lik vir jou. • As jy van die huis af werk en 24 uur per dag, se­we dae per week, be­trou­ba­re in­ter­net­toe­gang moet hê en groot leg­gers af­laai, is ’n on­be­grens­de ( un­cap­ped) pak­ket die ant­woord – ook sa­tel­liet. Hier kan die aan­vank­li­ke uit­ga­we hoog wees, maar om­dat dit ’n ge­waar­borg­de ver­bin­ding is, is dit eint­lik goed­koop. (Sien “Uit die bui­ten­ste ruim­te”, bl. 124.)

A­ni­mal Zo­ne-mu­esli R70

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.