WWWAT SÊ JY?

Weg! Platteland - - Internetopsies -

ISDN

( In­te­gra­ted Ser­vi­ces Di­gi­tal Net­work) is ’n stel maat­staw­we vir digitale trans­mis­sie oor ’n ge­wo­ne te­le­foon­ka­bel so­wel as deur an­der me­dia. Ge­brui­kers ont­vang web­blaaie teen tot 128 Kbps ver­ge­le­ke met die mak­si­mum stan­daard van 56 Kbps met ’n mo­dem. ISDN het ver­bin­ding­stuk­ke ( a­dap­tors) aan al­bei kan­te van die trans­mis­sie no­dig – jou diens­ver­skaf­fer het dus ook een no­dig.

( Di­gi­tal Subscri­ber Li­ne) Dié teg­no­lo­gie kon­fi­gu­reer ’n be­staan­de te­le­foon­lyn vir ho­ë­spoed-da­ta­kom­mu­ni­ka­sie. Hoe­wel dit die be­staan­de te­le­foon­lyn ge­bruik, is dit baie vin­ni­ger as ’n stan­daard-in­bel­mo­dem om­dat die lyn spe­si­aal ge­kon­fi­gu­reer word met ’n DSL­kring. Spe­si­a­le ver­bin­ding­stuk­ke (soos ’n k­lein fil­ter) moet by die te­le­foon­sok aan­ge­bring word om die re­ke­naar­in­lig­ting (da­ta) en te­le­foon­in­lig­ting (op­roe­pe) van me­kaar te skei. Dus kan die lyn ge­lyk­ty­dig vir stem­op­roe­pe en in­ter­net­toe­gang ge­bruik word.

( A­sym­me­tric Di­gi­tal Subscri­ber ver­wys na ’n bre­ë­band-dsl-lyn waar die op­laai­spoed ver­skil­lend – dus a­sim­me­tries – is van die aflaai­spoed. Ge­woon­lik is die aflaai­spoed veel vin­ni­ger. Een na­deel van ADSL is dat jy taam­lik na­by aan ’n te­le­foon­sen­tra­le moet wees. Met ADSL is jy 24 uur per dag aan die in­ter­net ver­bind. Jy het nie no­dig om in te bel om jou in­ter­net­ver­bin­ding oop te maak nie en jy kan te­le­foon­op­roe­pe maak en ont­vang ter­wyl jy aan­lyn is.

is die oor­drag­ka­pa­si­teit of s­poed van die lyne wat die in­ter­net­ver­keer dra. Hoe meer band­wyd­te ’n lyn het, hoe vin­ni­ger kan jy af­laai en hoe meer men­se kan op ’n ge­ge­we tyd die in­ter­net ge­bruik.

be­skryf ’n in­ter­net­diens wat jy nooit hoef af te ska­kel nie. Met bre­ë­band kry jy veel vin­ni­ger s­poed as met die ou­tyd­se di­al-up. Jou keu­se van diens­ver­skaf­fers en be­skik­ba­re s­poed hang af van waar jy bly. Die woord word ge­bruik om die s­poed van ’n in­ter­net­ver­bin­ding te be­skryf en ver­wys in die al­ge­meen na ho­ë­spoed-in­ter­net.

In­dien jy die in­ter­net al ’n tyd­jie ge­bruik, sal jy die skreeu­ge­luid ont­hou van ’n 56 k-mo­dem wat ’n ver­bin­ding pro­beer maak. Dit kon tot 30 se­kon­des (of ’n he­le paar mi­nu­te) neem, met ve­le mis­luk­te po­gings.

DSL

ADSL

Band­wyd­te of bis­spoed

Bre­ë­band

In­bel­kon­nek­sie

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.