WWWAT SÊ JY?

Weg! Platteland - - Internetopsies -

Aflaai­be­per­king

Ten­sy jy ’n on­be­perk­te plan het, is jou aflaai­be­per­king ’n toe­ge­la­te maan­de­lik­se hoe­veel­heid wat be­perk hoe­veel jy aan­lyn kan doen. As jy graag ho­ë­de­fi­ni­sie-vi­deo’s en flieks af­laai, gaan jy vin­nig jou li­miet be­reik. Daar­na sal jy meer moet be­taal om nog toe­gang te kry.

Soms word dit “su­per­vin­ni­ge” bre­ë­brand ge­noem, maar op­tie­se­ve­sel­ka­bels word ge­bruik om die ko­per­ka­bels in par­ty de­le van die land te ver­vang. Dié net­werk sal aan­hou groei.

( Fair Use Po­li­cy) Hoe­wel hul­le dit dalk nie be­sef nie, is baie ge­brui­kers on­der­werp aan ’n be­leid van billike of aan­vaar­ba­re ge­bruik wat be­paal hoe­veel jy mag af­laai. Vir die mees­te men­se is dit nie ’n pro­bleem nie – ten­sy jy el­ke dag e­nor­me leg­gers af­laai, is die kans skraal dat jy die be­leid in ter­me van jou kon­trak sal oor­skry. Só ’n be­leid en die ge­paard­gaan­de straf­be­pa­lings – ge­woon­lik ’n sta­di­ger s­poed vir ’n se­ke­re tyd­perk – be­staan om kli­ën­te te be­skerm wie se s­poed be­ïn­vloed mag word deur die oor­da­di­ge ge­bruik van an­der.

Dit is ’n een­heid waar­in die oor­drag van digitale in­lig­ting of da­ta ge­meet word. Vir die mees­te van ons be­te­ken dit ge­woon bre­ë­bandspoed. By­voor­beeld, ’n bre­ë­band­pak­ket met ’n s­poed van tot 38 Mb is in staat om 38 me­ga­bis da­ta per se­kon­de oor te dra. Die wa­re s­poed mag eg­ter ver­skil af­han­gen­de van ver­skeie fak­to­re – ver­al hoe ver jy van die plaas­li­ke te­le­foon­sen­tra­le af bly.

’n Me­ga­greep is nog ’n soort een­heid waar­in digitale in­lig­ting of da­ta ge­meet word en moe­nie met me­ga­bis ver­war word nie. Mega­gre­pe ver­wys na die hoe­veel­heid da­ta wat deur jou bre­ë­band­ver­bin­ding oor­ge­dra word. Dink daar­aan as ’n geld­een­heid vir die in­ter­net – wan­neer jy ’n lied­jie van itu­nes af­laai, kan dit 5 MB van jou da­ta kos.

n Roe­teer­der is ’n be­lang­ri­ke deel van ’n mo­dem. Dit is ’n stan­daard stuk­kie toerusting wat gra­tis by die mees­te bre­ë­band­pak­ket­te in­ge­sluit word. Die roe­teer­der word aan die bre­ë­band­ver­bin­ding ge­haak en dit ver­sprei ’n Wi-fi-sein wat ge­lees kan word deur e­ni­ge toe­stel in jou huis wat jy vir in­ter­net­ver­bin­ding ge­bruik – van ta­fel- en skoot­re­ke­naars tot slim­fo­ne en ta­blet­te. Dit be­te­ken jy kan ge­lyk­ty­dig deur meer as een toe­stel tot die in­ter­net ver­bind.

Ve­se­l­op­ti­ka

Billike Ge­bruiks­be­leid

Me­ga­bis (Mb)

Me­ga­greep (MB)

Roe­teer­der ’

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.