Hul­le doen dit

Weg! Platteland - - Permakultuur -

John N­zi­ra

MID­RAND

John, ’n Zim­bab­wi­ër wat sy per­ma­kul­tuur­op­lei­ding by die Fam­bid­za­nai­per­ma­kul­tuur­in­sti­tuut in sy ge­boor­te­land ge­doen en la­ter ook op­lei­ding by Bill Mol­li­son ge­kry het, is pas ge­kies om Sui­der- en Oos-a­fri­ka in Sep­tem­ber van­jaar by die In­ter­na­ti­o­nal Per­ma­cul­tu­re Con­ver­gen­ce in Londen te ver­teen­woor­dig.

John het landbou-e­ko­lo­gie in Is­rael, om­ge­wings­be­stuur in Ka­na­da en vol­hou­ba­re landbou in A­me­ri­ka ge­stu­deer, en in 2005 ge­help om die suk­ses­vol­le U­ku­vu­na-de­mon­stra­sie­plaas in Mid­rand te ves­tig. Dié plaas van 1 ha wat ook as op­lei­ding­sen­trum dien en 15 men­se heel­jaar van kos voor­sien, in­kor­po­reer ver­skeie per­ma­kul­tuur­kom­po­nen­te soos wa­ter­be­stuur (die oes van re­ën­wa­ter, die her­win­ning van grys- en swart­wa­ter en buf­fer­so­nes), grondbestuur (e­ro­sie­be­heer, die maak van kom­pos, de­klae en ’n erd­wurm­boer­de­ry), voed­sel­be­wa­ring en die ge­bruik van her­nu­ba­re e­ner­gie. John sê “Per­ma­kul­tuur is ’n leef­styl waar jy jóú kul­tuur kan uit­leef, waar jy die kos ver­bou wat jy wil eet en waar jy ’n om­ge­wing skep waar­in jy wil bly. Jy het nie baie ruim­te no­dig om per­ma­kul­tuur te be­oe­fen nie, maar wel ’n wel­deur­dag­te ont­werp.” u­ku­vu­na.co.za in­fo@u­ku­vu­na.org

john­n­zi­ra@gmail.com

Ha­zel Mug­ford AD­DO

Ha­zel was ’n re­ken­mees­ter in Johannesburg voor sy ’n boek oor per­ma­kul­tuur ge­lees en die gog­ga haar ge­byt het. Sy het ’n per­ma­kul­tuur­di­plo­ma­kur­sus in B­rit­tan­je en ’n ser­ti­fi­kaat­kur­sus in per­ma­kul­tuur­ont­werp in Suid-a­fri­ka vol­tooi, en is al 10 jaar be­trok­ke by per­ma­kul­tuur. Sy is ook die dryf­veer ag­ter Per­ma­kul­tuur SuidA­fri­ka se skool in die Oos-kaap. Ha­zel sê “Een van die groot­ste wan­op­vat­tings oor per­ma­kul­tuur is dat net hip­pies dit be­oe­fen en daar­in be­lang stel. Ek is ’n ti­pie­se re­ken­mees­ter wat al­tyd al die voor­en na­de­le op­weeg voor ek ’n be­sluit neem, en het by Per­ma­kul­tuur SuidA­fri­ka al van brein­chi­rur­ge tot kom­mer­si­ë­le ap­pel­boe­re op­ge­lei. Ek was nog nooit spyt dat ek som­me­maak vir grond ver­ruil het nie. Daar is so baie pro­ble­me in die wê­reld, maar deur per­ma­kul­tuur te be­oe­fen kan ons een ding op ’n slag ver­an­der.”

in­fo@per­ma­cul­tu­re­sout­h­a­fri­ca. com Per­ma­cul­tu­re South Africa

Alex Kru­ger

LA­DI­SMITH

Alex het in 1993 haar ser­ti­fi­kaat­kur­sus in per­ma­kul­tuur­ont­werp by die Fam­bid­za­nai­op­lei­ding­sen­trum in Zimbabwe vol­tooi en is pas te­rug uit S­pan­je waar sy klas­ge­gee het by die La Lo­ma Viva-pro­jek. Sy is be­trok­ke by die Berg-en-dal-op­lei­ding­sen­trum op La­di­smith in die Klein-ka­roo en be­stuur ook die op­lei­dings­pro­gram Per­ma­cul­tu­re E­du­ca­ti­on Africa saam met Kent Cooper. Alex sê “Vir baie men­se is ’n eie groen­te­tuin die eer­ste stap na ’n per­ma­kul­tuur­leef­styl. Ons het van­dag am­per geen sê in wat ons eet, waar ons bly of wat­ter bron­ne van e­ner­gie ons ge­bruik nie. Per­ma­kul­tuur bied ’n ont­wer­p­raam­werk wat ons help om ’n meer ge­son­de en ver­vul­len­de leef­styl te skep. Deur jou eie kos te kweek ver­klein jy jou kool­stof­voet­spoor en jý is in be­heer van die ge­hal­te van dit wat jy eet. Jy gaan ook baie nu­we vrien­de maak met al die kos wat jy weg­gee!”

in­fo@berg-en-dal.co.za berg-en-dal.co.za

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.