Ver­tel ons

Jul­le sê (en ons luis­ter)

Weg! Platteland - - Inhoud -

Skryf vir ons en ver­tel ons van jou skuif of ver­lan­ge plat­te­land toe, die ka­rak­ters op jou dorp, die fees­te en ba­saars wat jul­le hou, die din­ge wat jou pla, jou tuin, die­re en slim plan­ne... Stuur e-pos na

ver­te­lons@weg­plat­te­land.co.za of skryf aan Plat­te­land Ver­tel ons, Pos­bus 740, Kaapstad 8000. Ons gee voor­keur aan brie­we van min­der as 300 woor­de. Ont­hou om jou voor­naam en van te gee en, be­lang­rik, die dorp waar jy woon. Plat­te­land be­hou hom die reg voor om brie­we te re­di­geer en ver­kort.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.