Wees voor­be­reid

Weg! Platteland - - Troetelvisse -

Voor jy uit­draf na die naas­te k­we­ke­ry en ’n paar koivisse koop, sorg dat jy al­les ag­ter­me­kaar kry. Koivisse het spa­sie no­dig, en baie daar­van ook, én die reg­te le­wens­om­stan­dig­he­de. Net soos e­ni­ge an­der troe­tel­dier.

Chris se raad vir be­gin­ners is: “Word ’n wa­ter­ei­e­naar vóór jy ’n koi-ei­e­naar word. Leer al­les oor die kuns van ge­son­de wa­ter. ’n Koi­vis se wê­reld is die be­perk­te ruim­te van die dam­me­tjie waar­in hul­le bly. Daar­om moet hier­die om­ge­wing so ge­sond as moont­lik wees.”

Han­nes van As­we­gen ( foto links), ei­e­naar van die Pick n Pay op Vry­burg, is nog ’n man wat erns­tig is oor sy koivisse, en hy gaan skou ge­reeld met sy bes­te vis­se in Bloem­fon­tein, Jo­han­nes­burg en Dur­ban. Ook hy meen jy moet eer­stens fo­kus op jou dam. “Dit maak nie saak hoe die vis lyk as jy hul­le kry nie. Jy moet se­ker maak jy kry jou dam en die e­ko­lo­gie van jou wa­ter reg,” sê hy.

Han­nes hou sy kam­pi­oen­vis­se in ’n plaas­dam wat vir be­sproei­ing ge­bruik word – dus word om­trent 10% van die wa­ter daag­liks met vars boor­gat­wa­ter ver­vang. Daar­om, sê hy, het hy nog nooit ’n en­ke­le siek vis ge­had nie. Maar dis geen ge­wo­ne plaas­dam dié nie. Dit hou on­ge­veer 33 000 li­ter wa­ter en is toe­ge­rus met drie pom­pe, fil­ters en ’n suur­stof­pomp wat dag en nag loop – en dit vir net 14 vis­se.

“Dis báie spe­si­a­le vis­se...” sê Han­nes.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.