IN ’N NEUTEDO(R)P

Weg! Platteland - - My Dorp -

Hoe ver van die groot­stad af? 360 km van Kaap­stad af.

Ge­rie­we Ba­sie­se krui­de­niers­wa­re is te koop by Die S­top, S­hor­ty’s Café en C­heckin; Van­wyks­dorp Mall ver­koop skoe­ne, kle­re, skryf­be­hoef­tes, huis­goed en ge­sken­ke; en die dorp het twéé drank­win­kels, ’n po­li­sie­kan­toor ( 082 411 2724), mu­ni­si­pa­le kan­toor ( 028 581 2354), bi­bli­o­teek en pos­a­gent­skap ( 028 551 2909) wat oop is van 08:30 tot 12:30.

Naas­te hos­pi­ta­le Daar is slegs ’n kli­niek ( 028 581 2304) op die dorp – die naas­te dok­ter en staats­hos­pi­taal is op La­di­smith en die naas­te pri­vaat­hos­pi­taal op Mos­sel­baai.

Sko­le Van­wyks­dorp P­ri­mêr ( 028 551 1110) bied klas­se aan van gr. R tot gr. 7. Die mees­te kin­ders vol­tooi ho­ër­skool op La­di­smith of Ri­vers­dal.

Naas­te Wool­ies Mos­sel­baai (114 km) en Oudts­hoorn (142 km).

Mu­ni­si­pa­li­teit Van­wyks­dorp vorm deel van die Kan­na­land-mu­ni­si­pa­li­teit, wat La­di­smith, Ca­litz­dorp en die sen­ding­dor­pe Zo­ar en A­ma­lien­stein in­sluit. Die mu­ni­si­pa­li­teit was al dik­wels om die ver­keer­de re­des in die nuus, maar in­fra­struk­tuur­ont­wik­ke­ling bly nie ag­ter­weë nie.

Toe­ris­me Van­wyks­dorp-toe­ris­me van­wyks­dorp.to­wn

Lees meer An­dré B­ritz se boek Van­wyks­dorp – No­tu­le van ’n nos­tal­gie­se reis deur tyd, ge­borg deur Pie­ter Coet­zee van Mont Rou­ge, ver­tel die ge­skie­de­nis van die dorp in de­tail. Be­stel dit by

072 062 8444.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.