IN ’N NEUTEDO(R)P

Weg! Platteland - - My Dorp -

Hoe ver van die groot­stad af?

Nieu-bet­hes­da lê rof­weg half­pad tus­sen Kaapstad (± 720 km) en Jo­han­nes­burg (±820 km). Bloem­fon­tein is 426 km weg en Port E­li­za­beth 277 km.

Ge­rie­we Hier is ’n po­li­sie­kan­toor, klein o­pen­ba­re bi­bli­o­teek en ho­pe eet- en slaap­plek, maar geen vul­sta­sies, ban­ke, kits­ban­ke of kre­diet­kaart­ge­rie­we nie (be­hal­we by die Uil­huis). Ba­sie­se krui­de­niers­wa­re is op die dorp te koop en am­per al­les an­ders is be­skik­baar op Graaff-rei­net 53 km weg.

Naas­te hos­pi­ta­le, af­tree­oor­de en sko­le Die dorp het net ’n la­er­skool – daar­na gaan die mees­te kin­ders Graaff-rei­net toe. Dit is ook die plek waar die naas­te hos­pi­taal en af­tree­oor­de is.

Naas­te Wool­ies Port E­li­za­beth, Ui­ten­ha­ge en Qu­een­stown het tak­ke wat al­mal on­ge­veer 280 km ver is.

Mu­ni­si­pa­li­teit Die dorp vorm deel van die Dr. Bey­ers Nau­dé-mu­ni­si­pa­li­teit, wat ook Graaff-rei­net, Wil­low­mo­re, S­teyt­ler­vil­le, Jan­sen­vil­le en A­ber­deen in­sluit. Die mees­te in­wo­ners is te­vre­de met die ba­sie­se diens­le­we­ring.

Groot ge­doen­tes Die ge­meen­skaps­pro­jek Fe­s­ti­val of Lig­hts word el­ke jaar op 31 De­sem­ber ge­hou wan­neer die in­wo­ners met hand­ge­maak­te lan­terns deur die stra­te stap en sing. bet­hes­d­a­foun­da­ti­on.org 073 028 8887

Toe­ris­me-in­lig­ting ni­eubet­hes­da. in­fo • nieu-bet­hes­da.com • Nieu Bet­hes­da Com­mu­ni­ty Tou­rism Or­ga­ni­sa­ti­on (CTO) 079 070 8988

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.