’ n An­der wê­reld

Weg! Platteland - - Photo-essay -

OOR­KANT Meer as 450 se­ment­beel­de en an­der struk­tu­re staan ver­sprei in die ka­meel­werf en die bin­ne­kant van die Uil­huis. Daar’s veel meer ui­le en ka­me­le as e­nig­iets an­ders – maar dis tog ’n ark vol eg­te en fan­ta­sie­skep­sels, waar­on­der ’n me­nig­te skaap­wag­ters en wy­se man­ne, meer­min­ne, sfink­se, poue, bak­ke vol plas­tiek­vrug­te en selfs ’n dronk man. Beel­de uit die Oos­ter­se wê­reld en fi­lo­so­fie word ver­meng met Chris­ten­sim­bo­le en He­len se per­soon­li­ke droom­beel­de – en dit word uit­ge­beeld in die vorm van beel­de, vlak­re­li­ë­we, bot­tel­bou­sels, struk­tu­re en in­skrip­sies wat in draad ge­giet en in die hei­ning ver­vleg is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.