LEES MEER

Weg! Platteland - - Aalwyne -

T­ree Aloes of A­fri­ca deur Ernst van Jaars­veld en E­ric Judd Boom­aal­wy­ne met hul­le op­val­len­de sim­me­trie­se vorms is ui­ters droog­te­be­stand en ’n moet vir e­ni­ge tuin. Dié boek, wat se­we gro­ter A­fri­ka­boom­aal­wy­ne in hul­le na­tuur­li­ke ha­bi­tat dek, is voor­waar ’n ver­sa­mel­stuk dank­sy Ernst se nou­keu­ri­ge na­vor­sing en ja­re lan­ge vel­der­va­ring, en E­ric se fyn oog en skil­der­kwas. R230 Pen­rock-pu­bli­ka­sies pen­rock.co.za

Aloes in Sout­hern A­fri­ca deur Gi­de­on F. S­mith en Braam van Wyk Al­te­sa­me 58 aal­wy­ne in die na­tuur (en vir die huis­tuin) word be­spreek met prag­ti­ge kleur­fo­to’s. Die tuin­af­de­ling sal jou help om die rég­te aal­wy­ne vir jou tuin uit te soek en wys jou wat dié prag­plan­te laat flo­reer. R250 S­truik Na­tu­re pen­guin­rand­om­hou­se.co.za

Gar­den Aloes – Gro­wing and B­ree­ding Cul­ti­vars and Hy­brids deur Gi­de­on F. S­mith en Estre­la Fi­guei­re­do Hier­die boek fo­kus op aal­wyn­kul­ti­vars en -hi­brie­de wat ge­teel is vir die huis­tuin: Meer as 60 ge­wil­de kul­ti­vars en hi­brie­de, in­ge­deel vol­gens groot­te en blom­kleur, word be­skryf met nut­ti­ge, prak­tie­se in­lig­tings­kas­sies. R295 Ja­ca­na-me­dia ja­ca­na.co.za

Gids tot die aal­wy­ne van Suid-a­fri­ka deur Ben-e­rik van Wyk en Gi­de­on F. S­mith Jy voel som­mer soos ’n aal­wyn­ken­ner as jy deur dié gids ge­blaai het. In ’n be­stek van 363 blaaie met 400 fo­to’s ver­tel twee ken­ners jou let­ter­lik ál­les wat jy moet weet om aal­wy­ne in jou tuin ge­sond te hou, en hul­le be­skryf ook ál 125 spe­sies wat in Suid-a­fri­ka aan­ge­tref word. R350 B­ri­za b­ri­za.co.za

Sa­sol Eer­ste Veld­gids tot Aal­wy­ne van Sui­der-a­fri­ka deur Gi­de­on F. S­mith Dié sak­groot­te boe­kie met kleur­fo­to’s, ver­sprei­dings­kaar­te en een­vou­di­ge teks is net reg vir na­tuur­lief­heb­bers wat nie nood­wen­dig aal­wyn­ken­ners is nie, maar graag die meer al­ge­me­ne aal­wy­ne in tui­ne en die veld in Sui­der-a­fri­ka wil uit­ken. R70 S­truik Na­tu­re pen­guin­rand­om­hou­se.co.za

‘I think the aloe is one of South A­fri­ca’s most po­wer­ful, beau­ti­ful and ce­le­bra­to­ry sym­bols. It sur­vi­ves out t­he­re in the wild, w­hen e­ver­y­thing is dried.’ – At­hol Fu­gard in sy to­neel­stuk A Les­son from Aloes

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.