Kan­ker­bos­sie

Les­ser­ti­af­ru­tes­cens, voor­heen be­kend as Sut­her­lan­di­af­ru­tes­cens

Weg! Platteland - - Medisinale Plante -

An­der na­me Blaas­bos­sie, blaas-ert­jie, gan­sies, eend­jies, gan­sie­keur­tjie, klap­pers, hoen­der­bel­le­tjie (A­fri­kaans); can­cer bush, bal­loon-pea (En­gels); umn­we­le (X­ho­sa en Zoe­loe); phe­to­la ( Tswa­na)

Les­ser­tia fru­tes­cens, deel van die ert­jie­fa­mi­lie ( Fa­ba­cea) is se­ker­lik een van die be­kend­ste me­di­si­na­le “won­der­plan­te” wat in die dro­ër de­le van Sui­der-a­fri­ka groei – van die Wes-, Noord- en OosKaap tot Na­mi­bië, Botswa­na en Le­so­tho. In die na­tuur word die strui­ke dik­wels mis­ge­kyk om­dat hul­le net een keer per jaar blom. Tui­niers is eg­ter gaan­de oor dié “A­fri­ka-kers­bo­me” met hul­le sil­wer­groen bla­re wat van Sep­tem­ber tot De­sem­ber tros­sies vla­mo­ran­je tot rooi blom­me uit­stoot. Dit word ge­volg deur by­na deur­sky­nen­de “bla­sie”-vrug­te.

Me­di­si­na­le ge­brui­ke An­ders as wat die volks­naam sug­ge­reer, is kan­ker­bos­sie nié ’n won­der­mid­del teen kan­ker nie. Die Tswa­na­naam, phe­to­la (wat “dit verander” be­te­ken), be­skryf dit die bes­te: Kan­ker­bos­sie het die po­ten­si­aal om die lig­gaam op ’n si­ner­gis­tie­se ma­nier te on­der­steun en die ver­loop van me­ni­ge siek­te­toe­stan­de te verander en ho­pe­lik ’n guns­ti­ger uit­koms te ver­se­ker. Tal­le ak­tie­we be­stand­de­le is reeds ge­ï­den­ti­fi­seer wat help om die im­muun­stel­sel te on­der­steun en oor a­dap­to­ge­nie­se ei­en­skap­pe be­skik wat die lig­gaam help aan­pas by fi­sie­ke en e­mo­si­o­ne­le stres.

Kan­ker­bos­bla­re word tra­di­si­o­neel as ’n tee of al­ko­ho­lie­se tinktuur ge­neem, spe­si­fiek vir spys­ver­te­rings­pro­ble­me, maar dit help ook vir die vol­gen­de toe­stan­de: kan­ker, Miv-vigs, te­ring, ver­koue en griep, as­ma, bron­chi­tis, ru­ma­tiek, ar­tri­tis en os­te­o­ar­tri­tis, le­wer­kwa­le, aam­beie, blaas-, baar­moe­der-, vroue- en maag­kwa­le, di­ar­ree, sooi­brand, maag­se­re, rug­pyn, di­a­be­tes, spat­a­re, in­flam­ma­sie en won­de, koors, stres, de­pres­sie en angs.

Die me­di­si­na­le ei­en­skap­pe van die plan­te wis­sel van spe­sie tot spe­sie en plek tot plek, en hang ook af van wat­ter tyd van die dag en in wat­ter sei­soen dit ge­oes word, maar een ding is se­ker: Jy sal ver moet soek om iets bit­ter­ders te proe!

An­der ge­brui­ke Kan­ker­bos­sie is ’n groot guns­te­ling van vo­ëls, bye, skoen­lap­pers en an­der voor­de­li­ge in­sek­te.

Kweek dit self Die plan­te is ge­hard en pes- en droog­te­be­stand, maar hou nie lank nie. Saai saad in die herfs of lente in grond wat goed drei­neer – week die saad voor­af in warm wa­ter om die ont­kie­mings­pro­ses (ge­woon­lik bin­ne 2-3 we­ke) aan te help. ’n Plek in vol­son is on­on­der­han­del­baar – en wees maar ver­sig­tig om dit te veel wa­ter te gee.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.