Plat­te­land-werk­ses­sies Kaas­maak op Har­ties en brood­bak in Bloem

In Sep­tem­ber was ons le­sers fluks by die vak én die bak: Eers het ons op Hart­bees­poort gaan leer hoe om fe­ta en moz­za­rel­la te maak, waar­na ons die vol­gen­de week in Bloem­fon­tein gaan bak het: crois­sants, pa­ni­ni’s en foc­ca­cia’s.

Weg! Platteland - - Inhoud -

An­ne­lien Pie­naar het geen be­kend­stel­ling no­dig aan Plat­te­land se le­sers nie: Sy het al ’n brood­bak­kur­sus aan­ge­bied én le­sers in die Kaap tou­wys ge­maak oor die kuns van kaas­maak. Nou het sy haar kaas­maak­kur­sus her­haal by Van Gaal­en’s Kaas­ma­ke­rij in S­keer­poort, Hart­bees­poort. Die kur­sus­gan­gers was lek­ker pa­raat met die melk­pot­te en ter­mo­me­ters, maar kon da­rem ook tus­sen­deur kui­er én aan­sit vir ’n heer­li­ke mid­dag­e­te wat An­ne­lien self ge­maak het: Ja, reg ge­raai, on­der meer brood en kaas!

In Bloem­fon­tein was dit ’n lief­li­ke len­te­dag toe 28 le­sers van hein­de en ver – tot so ver as Cra­dock, P­re­to­ria en He­rolds­baai in die Kaap! – saam­ge­trek het vir Mar­cel­le Bo­tha se ge­vor­der­de­brood­kur­sus. Ook Mar­cel­le is ’n ou hand en be­ken­de hier by Plat­te­land, en die le­sers het weer eens aan haar lip­pe ge­hang... en toe spat die meel. Mar­cel­le het aan die kur­sus­gan­gers ’n heer­li­ke mid­dag­e­te voor­ge­sit wat al­les uit haar eie kom­buis kom.

AG­TER, VAN LINKS Hen­drik en E­li­z­ma Craf­ford van Bloem­fon­tein, Li­ze-ma­ri Lom­bard, Cathy Mool­man en Ma­rie Jan­se van Rens­burg, al drie van Cra­dock, Jen­ny en Ann Bur­nett van We­st­min­ster, René van Buur­en en Mar­cel­le Bo­tha (aan­bie­der), al­bei van Bloem­fon­tein, Ann Jan­se van Rens­burg van Jo­han­nes­burg, en A­man­da Fitschen en I­re­ne S­wa­ne­poel, al­bei van S­mit­hfield. DER­DE RY Es­sie S­chreu­der van Kof­fie­fon­tein, Lin­da de K­lerk van Kroon­stad, Jo­an A­den­dorff van Bloem­fon­tein ( ja, sy was die vo­ri­ge week ook by Hart­bees­poort vir die kaas­maak­kur­sus!), El­zet­te de Beer van P­re­to­ria, Madeleine du P­reez van S­til­fon­tein, Lee­lah Zaay­man en Ro­sa de Bruin van A­li­walNoord, en Su­san Je­well van S­mit­hfield. TWEE­DE RY A­ni­ne Muller van Frank­fort, F­rik­kie P­re­to­ri­us van P­re­to­ria, Me­lis­sa Koch en De la Rey du P­reez van P­re­to­ria, Ber­tus Jan­se van Rens­burg van Jo­han­nes­burg, Mag­gie Bo­den­stein van He­rolds­baai en Te­la­na Bo­tha van Bloem­fon­tein. VOOR Al­ma­rie Pie­naar en Mag­da Fou­rie van Bloem­fon­tein, Li­za­ne O­den­dal van Pe­trus­burg en Jo­an Fer­rei­ra van Bloem­fon­tein.

AG­TER, VAN LINKS Y­vet­te en Jur­gens de Ja­ger van Lin­den, Ter­sia Oost­hui­zen van B­rits, F­lip de Ja­ger van Roo­de­poort, Ja­co­mie Oost­hui­zen van Hart­bees­poort, Coert S­teen­berg van Wit­bank, Al­ta S­try­dom van Pa­rys, Ma­ri­ta An­nan­da­le van Na­boom­spruit, Wim Was­ser­man van P­re­to­ria, An­se en Al­lan Peck­ham van Roo­de­poort, Ne­lia de Beer en Jo­han Eras­mus van Jo­han­nes­burg, An­ne­lien Pie­naar (aan­bie­der) van Hart­bees­poort, Chris­tel­le Gu­se van Er­me­lo, Clau­di­ne Ver­ster van Hei­del­berg, An­toi­net­te L­öt­ter van Cen­tu­ri­on, B­reg­gie en Ger­har­dus P­re­to­ri­us van P­re­to­ria, An­na­re­tha Fou­rie van Se­cun­da, An­net­te Hu­man van Kru­gers­dorp, Ger­da en Bi­an­ca O’neill van Rus­ten­burg, en Het­tie Be­zui­den­hout en Wil­lan­na Goo­sen, al­bei van P­re­to­ria. VOOR Sa­rie Haas­broek en Al­ta K­noet­ze van Hart­bees­poort, A­nel P­re­to­ri­us van Na­boom­spruit, Nan­di van Wyk van Sand­ton, Ma­rin­da P­re­to­ri­us van Na­boom­spruit, Jo­an A­den­dorff van Bloem­fon­tein, Jané Ma­rais van Kemp­ton Park, Na­dia P­re­to­ri­us van P­re­to­ria, Da­leen Lom­bard van Cen­tu­ri­on en Or­na Roux van Lich­ten­burg.

ON­DER Vir fe­ta moet ’n mens wak­ker slaap: Jy moet nie net die tem­pe­ra­tuur van die wa­ter in die on­der­ste pot én dié van die melk bo fyn dop­hou nie; die hor­lo­sie vra ook jou aan­dag.

BO Me­lis­sa Koch en De la Rey du P­reez het nog voor ha­ne­kraai uit P­re­to­ria ge­ry om te kom bak, en hul­le het goed kop­ge­hou toe die crois­sant­deeg uit­ge­rol moes word. Ja, dit was ’n jo­li­ge af­fê­re!

REGS Die boe­kies was die heel­tyd by­der­hand – met ’n pen daar­by vir ’n paar aan­te­ke­nin­ge.

LINKS Só moet ’n crois­sant lyk: bruin en bros bui­te­om met fyn la­gies bin­ne.

BO Kur­sus­gan­gers het nie self do­nuts ge­maak nie, maar Mar­cel­le het ge­wys hoe ’n mens te werk gaan, waar­na haar sus­ter, Su­ni­ta Key­ser, ook van Bloem­fon­tein, ’n he­le bak vol ge­braai het so­dat al­mal ná ete iets soets kon ge­niet.

BO Jip, dié pa­ni­ni­deeg is reg, sê Mar­cel­le. Ro­sa de Bruin mag maar...

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.