NOS­TAL­GIE OOR NORVALSPONT

Weg! Platteland - - Inhoud - Frans Palm, LANGEBAAN

Die ar­ti­kel oor Norvalspont in die Len­te 2017-uit­ga­we van

Plat­te­land – en spe­si­fiek die fo­to op bl. 51 van die twee brûe oor die Oran­je­ri­vier – het my ver laat te­rug­dink. My pa het van 1961 tot 1973 die pomp­sta­sie en sui­we­rings­wer­ke be­man wat wa­ter aan die stoom­trei­ne en die dor­pie voor­sien het. Op die fo­to is die sink­dak van die pomp­huis dui­de­lik sig­baar.

Die pomp­huis het vier Ruston & Horns­by-die­sel­pom­pe ge­huis­ves én daar was ’n diep put wat af­ge­sak het tot ge­lyk met die ri­vier­bed­ding waar­in jy kon af­klim om die wer­king van die sui­ers te be­kyk. Die pomp­huis was my pa se trots en die bin­ne­kant en vloe­re was sil­wer­skoon.

Die En­gel­se fort net ag­ter die pomp­huis was ’n ge­wil­de speel­plek vir ons kin­ders en my pa se groen­te­tuin en vrug­te­bo­me het voor­sien in die nood­saak­lik­ste be­hoef­tes.

Wan­neer die ri­vier in vloed was – voor die Ga­riep­dam ge­bou is – was dit al­tyd ’n skou­spel om die mas­sa wa­ter te aan­skou wat ver­by stroom.

In daar­die ja­re was Norvalspont ’n heg­te, woe­li­ge boer­de­ry­ge­meen­skap met ’n twee­klas­ka­mer­la­er­skool on­der aan­voe­ring van mnr. Con­nie S­tan­der, ’n sink­po­li­sie­kan­toor­tjie (met sers. Frank Lot­ter), ’n be­dry­wi­ge goe­de­re­loods vir aan­slui­ting met die pad­ver­voer­diens, ’n sta­sie­mees­ter (hy was die baas van die dorp), al­ge­me­ne han­de­laar (mev. Lot­ter), die ho­tel (oom E­ben van der Walt) en ’n pos­kan­toor (S­hor­ty Cor­ne­li­us).

Die kon­sen­tra­sie­kamp by Norvalspont was ’n groot kamp en ek het self op wan­de­lings in die veld al­ler­lei pot­sker­we op­ge­tel wat ken­ne­lik van die kamp af­koms­tig was. Een van die in­te­res­san­te fei­te is dat die joer­na­lis, dig­ter en skry­wer C.M van den Heever in die kamp ge­bo­re is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.