EN WAT VAN OVISTON?

Weg! Platteland - - Inhoud - Crous de Beer, OVISTON

Baie dan­kie vir jul­le goeie en in­sig­ge­wen­de tyd­skrif. Jul­le ar­ti­kel “Gro­te Ga­riep!” in die Len­te 2017-uit­ga­we was uit­ste­kend, be­hal­we dat ons dor­pie, Oviston, nê­rens ge­noem is nie.

Oviston lê teen die Ga­riep­dam, so­wat 43 km van die dam­wal en so­wat 10 km van die hoof­pad af wat van Co­les­berg, Ga­riep en Norvalspont na Bur­gers­dorp loop. Oviston is des­tyds ge­bou om die wer­kers van die O­ran­je-vis­ri­vier­ton­nel te huis­ves en is ná vol­tooi­ing ver­koop aan die Ven­ter­stad­mu­ni­si­pa­li­teit, wat die hui­se weer la­ter aan die pu­bliek ver­koop het.

Oviston is ’n ti­pie­se plat­te­land­se ge­meen­skap wat leef vir die dam en die na­tuur­re­ser­vaat van 160 km2 om die dorp. Die hui­se is nog goed­koop en be­skik­baar vir af­ge­tre­de men­se of e­nig­een wat moeg is vir die stad. Die O­ran­je-vis­ri­vier­ton­nel (af­kor­ting Oviston) is in die sen­tra­le deel van die dor­pie ge­leë. Soos op baie an­der dor­pies is die in­fra­struk­tuur nie al­tyd na wen­se nie, en ver­al ge­meen­skaps­ge­rie­we soos die dorp­saal, swem­bad en woon­wa­park kry nie al­tyd ge­noeg aan­dag nie, maar ver­der is dit ’n rus­ti­ge plek.

Ek meen die ar­ti­kel sou vol­le­di­ger ge­wees het as jul­le Oviston ook in­ge­sluit het. ’n Bie­tjie pu­bli­si­teit sou goed ge­wees het vir ons plek­kie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.