LEK­KER IN HWANGE

Weg! Ry & Sleep - - BRIEWE -

Ons was be­voor­reg om ty­dens die vol­maan in Sep­tem­ber deel te neem aan ’n 24 uur lan­ge wild­tel­ling in die Hwange Na­si­o­na­le Park in Zim­bab­we as deel van die be­wa­rings­veld­tog­te van Wild­li­fe & En­vi­ron­ment Zim­bab­we (WEZ). Ons is toe­ge­wys aan die Mf­a­ga­zaan-pan in die wil­der­nis­ge­bied, ’n ge­bied wat nie eens op die Tracks4A­fri­ca­kaart aan­ge­dui word nie. Wat ’n er­va­ring! Ons het baie o­li­fan­te, swart­wit­pen­se, se­bras, vlak­var­ke en hi­ë­nas ge­sien. Ook meer as 120 vo­ël­spe­sies.

Na­by die kamp waar ons ge­bly het, is ’n o­li­fant by Man­ge 1-pan dood. Die be­waar­ders het da­de­lik die tan­de ver­wy­der om stro­pers weg te hou, ’n vuur ge­maak om leeus en hi­ë­nas weg te jaag en ’n mon­ster van die weef­sel ge­neem om te ver­se­ker die dier is nie ver­gif­tig nie. Ge­luk­kig was daar nie gif nie. As ’n mens in ge­dag­te hou dat daar on­ge­veer 26 000 o­li­fan­te is, kan jy raai dat daar jaar­liks heel­wat van hul­le weens na­tuur­li­ke oor­sa­ke vrek.

Ek was ook on­langs in S­ku­ku­za in die Kru­ger­wild­tuin en my al­ge­me­ne in­druk is dat die gras in Hwange in ’n baie be­ter toe­stand is, maar dat daar baie meer en ’n gro­ter ver­skei­den­heid van die­re in die Kru­ger­wild­tuin is.

Ter­loops, Weg­Ry het my han­dig te pas ge­kom. Ek het op grond van die toet­se wat Weg­Ry ge­doen het ( Weg­Ry #67), vir my B­rid­ges­to­ne Du­e­lers laat op­sit en was baie in my skik met die ban­de – dan­kie vir jul­le raad!

Na aan­lei­ding van die ar­ti­kel “B­lit­sig deur Beit­brug” ( Weg­Ry #87) het ek die men­se by Beit­brug voor­af ge­kon­tak vir hulp om oor die grens te kom, maar ek het hul­le ant­woord eers ge­kry na­dat ons reeds ver­trek het. Die ge­volg was ’n 4 uur lan­ge frus­tra­sie van romp­slomp en ag­gres­sie­we in­ti­mi­da­sie. No­de­loos om te sê dat as jy kan, moet jy maar Beit­brug ver­my – bei­de om Zim­bab­we bin­ne te kom of te ver­laat.

be­hou hom die reg voor om b­rie­we te re­di­geer vir bon­dig­heid en dui­de­lik­heid. B­rie­we wat aan ge­stuur word, kan ook moont­lik in ons sus­ter­pu­bli­ka­sies en as­ook op ons web­wer­we ge­bruik word. As jy ’n vry­skut-ar­ti­kel in­stuur vir oor­we­ging, merk dit asb. dui­de­lik só. On­ge­luk­kig kan ons geen ver­ant­woor­de­lik­heid aan­vaar vir ma­te­ri­aal wat in­ge­stuur word of dit te­rug­stuur nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.