SLEEPTOETS

Toe Volks­wa­gen die Amarok be­kend ge­stel het, het die Duit­se ver­vaar­di­ger op­slae ge­maak met een van die klein­ste en­jins in die bak­kie­mark. Sy nu­we Amarok laat eg­ter die wenk­broue om ’n heel an­der re­de lig.

Weg! Ry & Sleep - - CONTENTS - Teks en fo­to’s Leon Bo­tha

Die eer­ste A­ma­rok­dub­be l­ka­juit­bak­kies met hul­le 2 ℓ-die­sel­en­jins is des­tyds met heel­wat twy­fel be­groet. Dit was een van die klein­ste die­sel­en­jins in die bak­kie­mark en baie men­se het ge­dink hy gaan nie die mas op­kom nie, ver­al nie met ’n vrag of swaar sleep­ding nie. Maar hier is ons ja­re la­ter en dié twee­li­ters draf steeds bre­ë­bors voor tal­le woon­wa­ens en bos­wa­ens.

Van­jaar het die Duit­se mo­tor­ver­vaar­di­ger weer op­slae ge­maak met die Amarok. Dié slag is dit eg­ter oor die e­nig­ste ses­si­li nder-tur­bo­dies el­en­jin, nou amp­te­lik die krag­tig­ste ma­sjien, in ’n Suid-A­fri­kaan­se bak­kie.

Die V6-tur­bo­die­sel in die nu­we Amarok is ’n be­proef­de en­jin wat al lank diens doen in die Volks­wa­gen Tou­a­reg, Au­di Q7 én die Porsche Cayen­ne en Ma­can. Nie een an­der bak­kie op die plaas­li­ke mark kan kers vas­hou vir sy al­le­min­ti­ge 550 Nm wring­krag en tot 165 kW nie. Die V6-Amarok is nou ook amp­te­lik die duur­ste bak­kie op die mark, maar sy krag­le­we­ring is vir sle­pers pu­re be­derf.

Die wen­ner van ’n do­syn

Met die toe­voe­ging van die V6 is daar nou twaalf Amarok-mo­del­le op die mark – drie van hul­le met die ses­si­lin der­en­jin. Al die 3 ℓ-mo­del­le het heel­tyd­se vier­wiel­aan­dry­wing ( Volks­wa­gen noem dit 4Mo­ti­on) met ’n agt­spoed-ou­to­ma­tie­se rat­kas. Luuks­he­de ver­skil na ge­lang van die prys, maar jy kry die­self­de al­le­min­ti­ge sleep­ver­moë van 3,3 t.

Die mo­del wat ons ge­toets het, die 3.0 TDI High­li­ne, is die goed­koop­ste van die drie. Hy kos R75 100 (12%) meer as die 2.0 TDI 4Mo­ti­on High­li­ne, maar gee jou 25% meer krag (165 kW teen­oor 132 kW) en 30% meer wring­krag (550 Nm teen­oor 420 Nm).

Haak aan

Die ag­ter­buf­fer is deel van die on­der­stel en ver­bind die t­wee ag­ter­ste pun­te van die bak­kie se leer­raa mon­der­stel. Die bol­ge­deel­te van die haak bout aan dié dwars buis on­der die buf­fer vas, wat be­te­ken dit kan be­swaar­lik ste­wi­ger. Dit pas tus­sen t­wee L-vor­mi­ge 12 mm-pla­te en lyk om­trent ste­wig ge­noeg om ’n trein te sleep!

Die bol self staan 51 cm bo die pad – ’n goeie kom­pro­mis­hoog­te vir ge­wo­ne woon­wa­ens en bos­wa­ens. Die haak is wel van die gans­nek­soort, wat be­te­ken jy kan nie ’n sak­plaat by­voeg as jy dalk die bol se hoog­te wil ver­stel nie.

Volks­wa­gen ge­bruik ’n We­st­fa­li­a­s­tang met ’n D-waar­de van 15,7 kN (1 601 kg). Dié waar­de ver­wys nie na die stang se sleep­vrag­ver­moë nie, maar is eer­der die spe­si­fie­ke waar­de wat vir die stang se vrag­toets ge­bruik is. Die stang mag ’n mak­si- mum ver­ti­ka­le ge­wig van 140 kg – die neus­ge­wig van die wa – dra. Volks­wa­gen be­veel die swaar­ste moont­li­ke neus­ge­wig aan vir die bes­te pad­hou­ver­moë, maar ons wet­ge­wing laat jou net tot 100 kg toe.

Voor (op) die wa

Met 550 Nm be­skik­baar is daar nie twy­fel oor die Amarok se sleep­ver­moë nie. Die rat­ver­hou­ding van die eer­ste rat is spe­si­aal ont­werp vir weg­trek met die oog op 4x4-toe­stan­de én vir woon­was­le­pers.

’n Mens jaag nie met ’n woon­wa van ver­keers­lig tot ver­keers­lig nie, maar die ver­soe­king is groot ag­ter die s­tuur van dié me­neer. Om te sê die Amarok druk jou in die sit­plek vas soos jy weg­trek, is om dit sag­kens te stel. Selfs met meer as ’n ton aan die haak moet jy net keer of jy sleep te vinnig. Nog voor jy jou oë uit­vee, sit jy op 120 km/h en jy moet be­hoor­lik die kra­ne toe­draai voor die spoed­ka­me­ras be­gin flits.

Ver­by­steek is son­der e­ni­ge moei­te. Teen 80 km/h in die ge­wo­ne >

ou­to­ma­tie­se mo­dus en op ’n ge­lyk pad draf die Amarok stroop­soet in ag­ste teen 1 400 r.p.m. As jy dan wil ver­by­steek en die pe­daal weg­trap, rat die en­jin af na vier­de, die toe­re skiet op na 4 000 r.p.m. en jy is bin­ne 11,05 s ver­by teen 120 km/h en te­rug in jou baan.

In soort­ge­ly­ke om­stan­dig­he­de in die sport­mo­dus moet jy nóg har­der klou, want dan neem dit net 8,9 s voor jy by die 120 km/h-merk moet keer.

’n Mens ver­staan dus waar­om Volks­wa­gen ’n sleep­spoed van net 80 km/h aan­be­veel, met 100 km/h net vir uit­son­der­li­ke ge­val­le.

Ek sien jou

Volks­wa­gen se re­ke­naars is in baie ge­val­le an­der ver­vaar­di­gers ver voor­uit. Selfs klei­ner mo­del­le soos die Cad­dy re­gis­treer wan­neer jy ’n woon­wa haak, wat be­te­ken die tru­sen­sors raas nie wan­neer jy te­rug­stoot nie. Daar is selfs ’n di­a­gram op die trus­kerm met ’n prent­jie van ’n wa aan die kar ge­haak.

Volks­wa­gen het­sy re­ke­naar­teg­no­lo­gie nou nóg ver­der ver­fyn en die bak­kie se a­larm­stel­sel “weet” selfs as ie­mand aan die woon­wa peu­ter. Wan­neer jy die Amarok sluit (met die woon­wa se lig­te­prop in­ge­prop) sal die a­larm af­gaan so­dra ie­mand dit ont­kop­pel.

Die skyn­hoog­te van die lig­te kan ook ver­stel word, maar jy hoef dit nie te ver­stel met net t­wee men­se voor in die Amarok nie. Met vyf men­se in die voer­tuig (son­der ’n vrag op die bak) moet jy die eer­ste ver­stel­ling ge­bruik. Die twee­de is met die bak vol vrag én ’n woon­wa met ’n “lig­te” neus­ge­wig op die haak. Die der­de ver­stel­ling is die­self­de as die twee­de een, maar met die mak­si­mum­woon­wa neus ge­wig op die stang.

As ons nou móét kla...

In die breë kan ’n mens nie fout vind met die nu­we Amarok nie, want dis ’n merk­waar­di­ge sleep­voer­tuig, styl­vol en net­jies af­ge­werk bin­ne én bui­te. Wan­neer ’n mens eg­ter meer as R650 000 vir ’n ry­ding be­taal,

OOG OP DIE BOL. Ter­wyl jy soos ’n ko­ning sit en vo­ren­toe kyk, wys die tru­k­a­me­ra die beeld na ag­ter wan­neer jy te­rug­stoot. So­dra jy haak, wys die re­ke­naar­skerm hy weet daar­van. Die lens van die tru­k­a­me­ra sit bo die nom­mer­plaat. Pie­ter sê Ek hou nog al­tyd van die Amarok se voor­koms, en sy bin­ne­af­wer­king is van die bes­te on­der die dub­bel ka­juit bak­kies. Toe

die Amarok met sy 2 ℓ-en­jin uit­ge­kom het, het ek ge­dink die bak­kie gaan nie die mas op­kom nie; ver­al as dit by sleep kom. Maar tot van­dag toe hoor ’n mens geen klag­tes nie.

Nog voor ’n mens aan die gang kom, wil jy som­mer net vir ’n oom­blik sit en die mooi dreu­ning van die V6-die­sel­en­jin ge­niet. Wan­neer jy wel weg­trek, is die 3 ℓ se krag een­vou­dig ver­stom­mend.

Die rat­kas is be­son­der glad en die oor­ska­ke­ling tus­sen rat­te on­mid­del­lik. Dis só glad ’n mens wil dink dis ’n dub­bel­kop pe­laar­rat­kas (die DSG, wat Volks­wa­gen in baie van sy an­der voer­tuie ge­bruik). Saam met die ou­to­ma­tie­se rat­kas het die V6-Amarok ook rat­spa­ne ( ge­ar shift

pad­d­les) ag­ter die stuur­wiel. As jy aan die spa­ne raak, ska­kel die rat­kas on­mid­del­lik oor en ’n mens voel 100% in be­heer.

Die bin­ne­af­wer­king is van die bes­te, maar ek het tog ge­rin­ge kri­tiek: Volks­wa­gen kan ge­rus die bot­tel­hou­ers ver­be­ter. Die t­wee hol­tes tus­sen die voor­sit­plek­ke het by­voor­beeld nie veer­arm­pies wat ’n smal blik­kie of bot­tel­tjie mooi vas­druk as jy dit daar­in sit nie.

Die rit is eg­ter pu­re ple­sier. Al sit ’n mens hoog (soos in e­ni­ge bak­kie), het die Amarok om­trent geen bak­rol nie, selfs nie met die woon­wa teen ’n ef­fens té vin­ni­ge spoed in draaie nie. Hy klou ook soos ’n neet in die draaie. Vir toets­doel­ein­des (na­tuur­lik net daar­voor!) het ek hom ’n bie­tjie ge­trap. Hy’t 120 km/h ge­mak­lik teen ’n op­draan­de ge­haal... en toe 140 km/h, en toe 147 km/h. Dié bak­kie het werk­lik geen ein­de nie!

Die Amarok is ook slim ge­veer, want die rit is nie te hard óf sag nie; eer­der net ge­mak­lik.

Goed­koop is die 3 ℓ nie, maar ek sal die ek­stra geld vir sy ek­stra oemf be­taal as ek dit het. Ná se­we jaar se sleep­toet­se is dit ook die eer­ste keer dat ek geen fout kan vind met die ou­to­ma­tie­se rat­kas van ’n bak­kie nie. Dis die lek­ker­ste bak­kie waar­mee ek nóg ge­sleep het, met ’n mooi voor­koms, krag en ge­rief. Wat meer kan ’n mens vra? >

SUB­TIEL. ’n Mens moet mooi kyk om te sien wat die ver­skil­le tus­sen die nu­we 3 ℓ en die ou­er mo­del­le is, maar die “V6” in die sier­roos­ter ver­klap dit.

ver­wag jy da­rem dat die voor­ste sit­plek­ke e­lek­tries ver­stel en nié met hef­bo­me werk nie.

’n Mens jaag ook nie van ver­keers­lig tot ver­keers­lig nie, maar jy kan jou­self be­swaar­lik help ag­ter die s­tuur.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.