KAMPBOFFIN

Baie van ons sie­nen ver­se­ke­ring as een van die le­we se nood­saak­li­ke eu­wels. Maar wan­neern­neer­ee die­de nood­lot jou tref, is jou ver­se­ke­rings­ma­ke­laar een van die eer­ste men­se wat jy bel.

Weg! Ry & Sleep - - INHOUD -

Teks S­chalk Jon­ker

In al ons po­lis­se sluit ons in­houd ter waar­de van R30 000 in. Dit is vir jou stan­daard kamp­toe­rus­ting en -by­kom­stig­he­de soos bed­de­goed, kom­buis­wa­re, kle­re, e­lek­trie­se toe­stel­le, so­wel as ten­te soos koe­pel­ten­te, ge­wo­ne ten­te en so­n­af­dak­ke. Ons bied ook op­si­o­ne­le ad­di­si­o­ne­le in­houds­ver­se­ke­ring vir R45 000 of R60 000.”

Ian sê die dek­king vir pad­wa­ens, bos­wa­ens of ry­hui­se is soort­ge­lyk. “Die dek­king is groot­liks die­self­de, maar jy kan jou po­lis aan­pas om din­ge soos jou jer­ry­kan­ne en draag­ba­re ys­kas­te ook te dek.”

Daar­die iet­sie ek­stra

Spe­si­a­lis­woon­wa­ver­se­ke­ring sluit ook by­ko­men­de diens­te soos pad­hulp in, by­voor­beeld wan­neer jou sleep­voer­tuig en sleep­ding in pad­nood­ge­val­le weg­ge­sleep moet word. Dan is daar din­ge soos hulp met pap ban­de, sleu­tels wat in die ont­span­nings­voer­tuig toe­ge­sluit word, as jy son­der brand­stof gaan staan, on­ge­luk­ke en dié klas van din­ge wat deel is van jou po­lis.

Ian sê ’n an­der be­lang­ri­ke deel van die po­lis is die hulp met die te­rug­bring van ry­goed uit buur­lan­de soos Na­mi­bië, Botswa­na, Zim­bab­we, Mo­sam­biek, Le­so­tho, S­wa­zi­land, Ma­la­wi en Zam­bië. Jy word ook by­ge­staan in ge­val van ’n me­die­se ont­rui­ming met al­ge­me­ne raad en ’n by­stand­lyn plus me­die­se nood­diens­te wat be­skik­baar is.

An­der op­sies

Ie­mand met ’n spe­si­a­lis­diens soos Ca­raSu­re is nie jou e­nig­ste keu­se wan­neer jy jou wa wil laat ver­se­ker nie. E­ric sê hoe­wel die groot versekeraars soos Hol­lard, San­tam en Mu­tu­al & Fe­de­ral nie ver­se­ke­ring spe­si­fiek vir woon­wa­ens ver­koop nie, ver­se­ker hul­le jou ont­span­nings­voer­tuig wel saam met jou huis­in­houd en an­der voer­tuie.

“Al moet ek nou self so sê, dit is re­la­tie­we goed­koop ver­se­ke­ring. Ons het min eise op woon­wa­ens en ge­woon­lik ’n stan­daard­by­be­ta­ling van R1 000 of so. Die pre­mies is baie laag, ver­al as jy dit by jou be­staan­de po­lis voeg,” sê hy. “Jy ver­se­ker jou wa ba­sies net soos jou kar. Jy het ook die keu­se of jy hom net vir der­de­par­tyska­de wil ver­se­ker. Dit is nou as jou wa by­voor­beeld in die ry af­haak en ska­de aan ei­en­dom of ’n an­der voer­tuig ver­oor­saak. Jy kan hom ook om­vat­tend ver­se­ker vir brand- en ha­el­ska­de en ’n al­le­ri­si­ko-ti­pe dek­king.”

E­ric waar­sku eg­ter dat me­ga­nie­se ska­de nie by jou dek­king in­ge­sluit word nie. “Dié klas van ding is al­tyd uit­ge­sluit. Jy gaan suk­kel om ver­se­ke­ring te kry vir

we­ar and te­ar, soos die En­gels­man sê.”

Wat sê die boek?

Soos met e­ni­ge ver­se­ke­ring van voer­tuie moet jy se­ker maak jou eie pa­pier­werk en jou wa se do­ku­men­te is kor­rek en op da­tum.

“Dit is ont­set­tend be­lang­rik,” sê Ian. “As jy nie die reg­te ry­be­wys – by­voor­beeld ’n ko­de EB – vir jou woon­wa het nie, is ons nie in staat om jou te ver­se­ker nie. En die bank of fi­nan­si­ë­le in­stel­ling gaan ook nie vir jou fi­nan­sie­ring gee nie.”

E­ric be­aam dit en waar­sku ook men­se moet se­ker maak hul­le wa se li­sen­sie­skyf het nie ver­val nie. “Jy gaan moei­lik­heid hê as daar iets skort met jou ry­be­wys of jou wa se li­sen­sie­skyf. As jy in ’n on­ge­luk be­trok­ke is en jou of jou wa se li­sen­sie het ver­val, gaan die ver­se­ke­ring nié uit­be­taal nie.”

Wat be­tref BVM en dra­ge­wig en voer­tuie se sleep­ver­moë, sê Ian die ver­se­ke­raar het nie veel be­heer hier­oor nie. “Trou­ens, dis ’n moei­li­ke kwes­sie om­dat ons by­voor­beeld nie vra wat­ter sleep­voer­tuig jy ge­bruik nie. Ons het eg­ter in die laas­te 15 jaar nog nie e­ni­ge pro­ble­me in dié ver­band ge­had nie. Dit bly eg­ter ’n feit dat die ver­se­ke­raar nie gaan uit­be­taal as die ver­se­ker­de nie aan al die re­ëls van die pad­or­don­nan­sie vol­doen nie. Dit is iets wat sle­pers al­tyd in ge­dag­te moet hou.”

Wat van my ys­kas?

Ian het sleg­te nuus as jy dink jy kan vir jou ’n nu­we ys­kas eis as hy die dag die gees gee. “Die kort en een­vou­di­ge ant­woord is nee. Hoe­kom nie? Die ver­se­ke­raar vry­waar die ver­se­ker­de net van se­ke­re ri­si­ko’s soos storm­ska­de, on­ge­luk­ke, dief­stal en kwaad­wil­li­ge saak­be­ska­di­ging.

“Ons kry hier­die vraag ge­reeld en ant­woord dit ge­woon­lik met ’n vraag van ons eie: As die kli­ënt ’n stuk­ken­de ys­kas in die huis het, gaan sy of haar ver­se­ke­raar daar­voor be­taal?”

E­lek­trie­se fou­te, ge­brek­ki­ge on­der­houd en me­ga­nie­se fou­te word nie ge­dek nie.

“Die an­der groot vraag is hout­vrot. Dit is iets wat ons met roes op ’n kar ver­ge­lyk – dit word nie ge­dek nie.”

E­ric sê dít waar­mee jou wa uit­kom wan­neer jy hom koop – >

Jy gaan moei­lik­heid hê as daar iets skort met jou ry­be­wys of jou wa se li­sen­sie­skyf. As jy in ’n on­ge­luk is en jou of jou wa se li­sen­sie het ver­val, gaan die ver­se­ke­ring nié uit­be­taal nie.

GROOT SKA­DE. In die erg­ste ge­val­le be­land jou wa op sy dak, maar jou ver­se­ke­ring gee jou ge­moeds­rus vir meer as net dit. Jy word ook ge­dek teen dief­stal, kwaad­wil­li­ge saak­be­ska­di­ging en re­ën- en ha­el­ska­de. Jy kry selfs by­stand in me­die­se nood­ge­val­le.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.