Mer­ce­des trek sy kruis

Weg! Ry & Sleep - - NUUS / DIE NUUTSTE UIT DIE MOTOR- EN WOONWAWÊRELD -

Suid-A­fri­ka­ners kry ’n laat Kers­ge­skenk van Mer­ce­des-Benz, en te oor­deel na die re­ak­sie op sy nu­we X-klas-dub­bel­ka­juit­bak­kie gaan die wag tot vroeg in die nu­we jaar die moei­te werd wees. (Die eer­ste mo­del­le word in No­vem­ber al in Eu­ro­pa op die pad los­ge­laat.)

Dub­bel­ka­juit­bak­kies is ge­wild in SuidA­fri­ka, en die be­staan­de ver­vaar­di­gers kik­ker deu­ren­tyd hul­le mo­del­le op. ’n Mens sien dees­dae ook heel­wat nu­we Oos­ter­se na­me wat ook nou in dié mark be­lê. Selfs Fi­at se eer­ste dub­bel­ka­juit­bak­kie het on­langs aan­ge­land; die mark staan dus nie stil nie.

Die­sel­voer­tuie oor­heers tans dié mark en met sy X-klas brei Mer­ce­des, meer be­kend vir sy weel­de­mo­tors, die keu­se ver­der uit met ’n 2,3 ℓ-die­sel­en­jin. Die X-klas se 220d-mo­del het ’n en­kel­tur­bo­aan­ja­er wat sorg vir 403Nm403Nm wring­krag, maar ’n ek­stra

Die rem­stel­sel sorg vir ver­de­re ge­moeds­rus, want al die mo­del­le kom stan­daard met skyf­rem­me...

ttur­bor­bo in die 250d stoot daar­die s­sy­fer­fer op tot 450 Nm. Nóg ’n die­sel­en­jin is op pad, maar ons sien dié V6 met sy 550 Nm eers teen die mid­del van vol­gen­de jaar.

Die twee mo­del­le is be­skik­baar in ag­ter­wiel­aan­dry­wing en 4x4 (Mer­ce­des noem dit 4Ma­tic). Die 220d is net met ’n ses­spoed­hand­rat­kas­spoed­hand­rat­kas toe­ge­rus, ter­w­ter­wyl ’n mens by die 250d kan kies tus­sen die hand­ra­to­f­of ’n se­wespoed- ou­to­ma­tie­se ra­rat­kas.

Ge­sin­ne ge­bruik dub­bel­ka­juit­dub­bel­ka­juit­bak­kies ook as ’n ge­sins­voer­tuig, en om dié re­de het Mer­ce­des ek­stra ge­rief in­gesin­ge­sluit. Die X-klas kom by­voor­beeld stan­das­tan­daard met plek vir ’n 1,5 ℓ-wa­ter­hou­er in eel­ke deur. Dit rit be­loof ook om ge­rief­li­ker te wees, want die on­der­stel het krul­ve­re voor en ag­ter.

Ook wat sleep­ver­moë be­tref, staan Mer­ce­des nie te­rug nie, want af­han­gend van die mo­del is dit 1 650 kg of 3,5 t. Die 1 650 kg geld wel net vir die pe­trol-X200mo­del wat nie vir ons mark be­stem is nie. Die vier die­sel­mo­del­le se tar­ra­ge­wig wis­sel van 2 158 kg tot 2 259 kg, wat be­te­ken hy is swaar ge­noeg om met sy 403-450 Nm son­der suk­kel die heel swaar­ste wa­ens te kan sleep. Die rem­stel­sel sorg vir ver­de­re ge­moeds­rus, want al die mo­del­le kom stan­daard met skyf­rem­me op al die wie­le. Hier­mee saam is die X-klas se sleep­wa- s­swaai­be­heer­stel­selaai­be­heer­stel­sel ook stan­daard­stan­daard. Die stel­sel skop teen 60 km/h in en ’n mens kan dit nie af­ska­kel nie.

Die X-klas het een van die groot­ste tru­k­a­me­ras­kerms on­der dub­bel­ka­juit­bak­kies (8,4”). Die ka­me­ra­len­se is rond­om die bak­werk ge­ïn­stal­leer en ’n mens sien op die skerm 360º om die kar. Die ag­ter­ste lens kan ook na­der op die bol van die sleep­stang fo­kus wan­neer jy Mer­ce­des se sleep­stang op­sit.

Die mo­del­le is elk in drie va­ri­an­te be­skik­baar wat wis­sel in weel­des: Daar’s die ba­sie­se X-klas Pu­re, ge­volg deur die Pro­gres­si­ve, en jy as is die kat se snor is, het jy die Power, waar i­tems soos e­lek­trie­se sit­plek­ver­stel­ling, re­ën­sen­sors, 18”ban­de en hand­ge­maak­te leer­be­kleed­sel stan­daard is. Mer­ce­des het selfs ’n kap­pie vir sy X-klas met sy eie LED-lig­te bin­ne-in.

Die prys is nog on­be­kend. In Duits­land moet jy €37 294 hoes, wat neer­kom op on­ge­veer R570 000. >

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.