Wel­kom in weel­de­land

Kan ’n twee­li­ter-die­sel­en­jin in ’n se­we­sit­plek-nuts­voer­tuig die paal haal? Ja, sê Volvo, en boon­op met baie be­derf.

Weg! Ry & Sleep - - RY-INDRUK - Teks Charles T­homp­son

Min­der as ’n de­ka­de ge­le­de was Volvo by­na teen die plan­ke, al sou ’n mens dink dié S­weed­se naam sou as deel van Ford se Pre­mier-groep flo­reer saam met gro­tes soos Ja­guar, Aston Mar­tin en Land Ro­ver. Ford het wel in dié era die pro­duk­reeks uit­ge­brei met ’n paar weel­de­ri­ge nu­we Volvo’s, waar­van die XC60 – in sy nu­we ge­daan­te dees­dae Eu­ro­pa se suk­ses­vol­ste mid­del­slag-sport­nuts­voer­tuig – een is. Maar dink ’n bie­tjie mooi: Kan jy e­nig­iets spe­si­aals oor ’n Volvo uit die vroeë ja­re 2000 ont­hou?

Teen 2008 het Ford ’n ver­lies ge­ly met Volvo, en dit het ’n oor­na­me deur die C­hi­ne­se maat­skap­py Gee­ly ge­kos om nu­we le­we in die han­dels­merk te blaas. Die tran­sak­sie is in 2010 be­klink en S­te­fan Ja­co­by, voor­heen die groot­baas by Volks­wa­gen in A­me­ri­ka, is in­ge­bring om sa­ke reg te ruk.

Met die on­der­steu­ning van Gee­ly het Volvo ge­vor­der­de, selfs re­vo­lu­si­o­nê­re, na­vor­sing en ont­wik­ke­ling be­gin doen. Hul­le en­jins word nou mo­du­lêr ont­wik­kel, wat be­te­ken die­self­de en­jin kan met en­ke­le aan­pas­sings in ’n groot ver­skei­den­heid voer­tuie ge­bruik word. Die on­der­stel is ewe aan­pas­baar, dank­sy die SPA-fi­lo­so­fie ( S­ca­la­ble Pro­duct

Ar­chi­tec­tu­re) waar­deur ver­skeie voer­tuie – van se­dans tot vyf- en se­we­sit­plek­s­port­nuts­voer­tuie – op die­self­de ba­sie­se on­der­stel ge­bou kan word.

Dan het Volvo ook on­langs aan­ge­kon­dig dat ál sy voer­tuie van 2019 af ’n e­lek­trie­se mo­tor sal in­sluit. Vol­gens die maat­skap­py sal el­ke nu­we Volvo dus een van die dae ’n hi­brie­de voer­tuig óf heel­te­mal e­lek­tries wees. Hul­le be­plan selfs ’n paar ho­ë­ver­rig­ting- e­lek­trie­se mo­tors on­der hul­le Po­le­star-han­dels­naam.

As ’n mens dus die ge­leent­heid kry om vir ’n week lank ’n Volvo te toets­be­stuur, ver­al een uit die vlag­skip-XC90-reeks, gryp jy die ge­leent­heid aan. On­der die en­jin­kap Die XC90 D5 draf met ’n twee­li­ter-vier­si­lin­der­die­sel­en­jin. Dit klink dalk ’n bie­tjie lig in die broek vir ’n nutswa wat se­we in­sit­ten­des ge­mak­lik kan rond­ry, maar dis al­ler­mins die ge­val. Die en­jin het twee tur­bo­aan­ja­ers en die ver­rig­ting­sy­fers is in­druk­wek­kend: 173 kW teen 4 000 r.p.m. en 480 Nm tus­sen 1 750 r.p.m. en 2 250 r.p.m.

Die wring­krag­kur­we lyk ef­fens klein op pa­pier, want die en­jin ont­wik­kel sy mak­si­mum­wring­krag in ’n baie klein deel van die toe­re­tel­ler. Volvo het eg­ter slim teg­no­lo­gie hier­voor: Po­werPul­se. As jy al ooit ’n tur­bo­die­sel­en­jin ge­ry het, het jy dalk al ge­voel dit vat ’n ruk­kie voor die tur­bo “in­skop”, om­dat tal­le tur­bo­die­sel­en­jins eers ge­noeg toe­re – en dus druk – moet hê voor die tur­bo lek­ker kan draai en sy werk doen. Po­werPul­se suig eg­ter deur ’n kom­pres­sor ’n bie­tjie lug by die lug­fil­ter in en berg dit in die

lug­tenk in die en­jin­ruim. Wan­neer jy teen ’n lae s­poed (en dus lae en­jin­re­vo­lu­sies) krag no­dig het, word dié lug aan die tur­bo ge­voer en jy het som­mer van die weg­trek af ge­noeg pê­re.

Al dié krag en teg­no­lo­gie, ge­kop­pel aan ’n ge­so­fis­ti­keer­de 8 s­poed-rat­kas, maak die D5 een groot ple­sier op teer- én grond­pad. Jy won­der net nooit oor krag nie en ver­snel blit­sig by el­ke ver­keers­lig en wan­neer jy ver­by­steek. Trou­ens, dis soms moei­lik om te glo jy ry só ’n groot voer­tuig met só ’n klein en­jin.

Bin­ne­langs

Die XC90 D5 In­scrip­ti­on lê min of meer in die mid­del van die XC90-reeks, maar met die in­klim­slag moes ons op Volvo se web­blad se­ker maak ons het nie per on­ge­luk ’n mo­del met ho­ër spe­si­fi­ka­sies ge­kry nie.

Dis pu­re S­weed­se weel­de ag­ter die s­tuur en in die res van die ka­juit – sag­te swart Nap­pa-leer oor groot sit­plek­ke met ’n ver­war­mer bin­ne, ’n 9”-raak­skerm wat soos ’n ta­bletre­ke­naar in die pa­neel­bord sit en el­ke denk­ba­re funk­sie be­heer, ’n 12”- e­lek­tro­nie­se skerm wat die tra­di­si­o­ne­le s­poed- en toe­re­tel­ler ver­vang, as­ook ’n pro­jek­sie in die voor­ruit wat in­lig­ting soos jou s­poed en vol­gen­de af­draai wys as jy die na­vi­ga­sie­stel­sel ge­bruik. Dié Volvo se slim ka­me­ras lees selfs die pad­bord­jies en wys vir die be­stuur­der wat die spoed­be­per­king is waar jy ry, in­ge­val jy dalk die laas­te bord­jie ge­mis het.

As deel van sy P­re­mi­um Pack, een van die ek­stras (teen R65 000), kry jy ook ’n Bo­wer & Wil­kens-klank­stel­sel met nie min­der nie as 19 luid­spre­kers. Ons het ’n paar keer rock pro­beer luis­ter, maar dit het nie lank ge­hou nie. In hier­die ko­kon van weel­de wil jy rus­ti­ge mu­siek luis­ter. Iets soos vi­ool­mu­siek.

Ag­ter die s­tuur

Die XC90 be­stuur nie net lek­ker nie; hy be­stuur hom­self! Met die Pi­lot As­sist-stel­sel (stan­daard) kan dié Volvo ver­snel, rem en s­tuur tot op ’n s­poed van 130 km/h. Al wat hy no­dig het, is ’n voer­tuig voor hom en dui­de­li­ke ly­ne in die pad om te volg. ( Wel, ja, laas­ge­noem­de is op par­ty plek­ke in Suid-A­fri­ka ’n pro­bleem...)

Jy kan nou nie heel­te­mal op die ag­ter­sit­plek lê en boek­lees nie – as jy jou han­de te lank van die stuur­wiel af hou, waar­sku die voer­tuig jou om hul­le te­rug te sit. Maar teg­no­lo­gie soos dié maak die hoe­veel­heid in­span­ning wat jy no­dig het om lang af­stan­de te ry dra­ma­ties min­der.

Die stel­sel sluit ook aan­pas­ba­re spoed­be­heer in. Jy kies die s­poed, en so­lank daar ’n voer­tuig voor jou is, sal die Volvo self rem en ver­snel bin­ne jou spoed­perk. Dit werk heer­lik in stads­ver­keer en op die lang­pad.

Ver­der het die XC90 ook Volvo se In­tel­lisSa­fe-stel­sel, wat met ’n kom­bi­na­sie van ra­dar, ka­me­ras en re­ke­naar­teg­no­lo­gie voet­gan­gers, fiets­ry­ers en groot die­re kan raak­sien en jou waar­sku of op­tree. Die stel­sel mo­ni­tor selfs dwars­ver­keer by ’n krui­sing, waar­sku jou oor voer­tuie in jou blin­de­kol of wan­neer jy uit jou baan dryf, én sal rem as dit lyk of jy in die kar voor jou gaan vas­ry.

Slot­som

Die XC90 was nie ver­niet al Suid-A­fri­ka se Mo­tor van die Jaar nie. Dis in al­le op­sig­te ’n puik voer­tuig, met ’n krag­ti­ge dog e­ko­no­mie­se en­jin, ho­pe weel­de vir die stan­daard­prys, en so­veel vei­lig­heid­stel­sels dat dit by­na on­moont­lik voel om ’n on­ge­luk te maak met hom. Die e­nig­ste pro­bleem is dat ’n mens nie al­tyd ’n mil­joen rand het wat rond­lê nie...

WAAR’S HY... DAAR’S HY! Die haak swaai van ag­ter die buf­fer uit so­dra jy reg is om te haak. Die Volvo se ka­me­r­a­stel­sel is van so ’n aard ’n mens sien op die trus­kerm al­les rond­om die kar.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.