BOEKWURM

Weg! Ry & Sleep - - KAMPBOFFIN -

Kom ons be­gin met ’n bie­tjie sleg­te nuus: Selfs al het jy ’n gel­di­ge ko­de Bry­be­wys, moet jy steeds na jou naas­te ver­keers­de­par­te­ment gaan om ’n af­spraak te maak so­dat jy weer ’n leer­ling­li­sen­sie­toets kan skryf. Jy het jou ID, twee ID-fo­to’s (35 x 45 mm) en ’n aan­soek­ta­rief van R68 no­dig. Ont­hou ook jou be­wys van a­dres (soos ’n mu­ni­si­pa­le of sel­foon­re­ke­ning óf ’n brief van jou bank) wat jou woon­a­dres be­ves­tig. En jy gaan jou oë moet toets wan­neer jy jou aan­soek in­dien. Ont­hou dus jou bril as jy nie son­der hom mag be­stuur nie.

Jy kry jou toets­da­tum wan­neer jy die do­ku­men­te in­han­dig en jou aan­soek­geld be­taal. Dan is dit tyd om te be­gin swot. ’n Ou staat­ma­ker is die amp­te­li­ke K53-hand­lei­ding wat jy by die mees­te boek­win­kels kan kry. Ek het een by ’n kol­le­ga ge­leen en hy het ook vir my ’n klom­pie ou vrae- en ant­woord­stel­le ge­gee so­dat ek kon oe­fen vir die toets.

Jy kan eg­ter ook in die di­gi­ta­le wê­reld jou ken­nis oor pad­re­ëls op­skerp, want daar is dees­dae ’n groot klomp apps wat jy kan af­laai om jou te help met jou voor­be­rei­ding. Ek het een ge­naamd “K53 Qu­e­s­ti­ons & Ans­wers” af­ge­laai – hy is gra­tis en boon­op net 25 MB groot. Die app het ’n toets­lys met 25 vrae met meer­vul­di­ge­keu­se-ant­woor­de. Dis van­self­spre­kend dat die doel­wit is om al die vrae reg te be­ant­woord.

Hier­na sal die app jou ge­reeld her­in­ner dat jy die ge­vaar loop om jou toets te druip as jy nie die an­der se­we vra­e­stel­le koop nie. Dit kos net R30, en so­dra jy be­taal, kry jy ’n wag­woord wat jy ge­bruik om die app oop te maak. Nou kan jy na har­te­lus die vra­e­stel­le in­vul en jou ken­nis oor die pad­re­ëls ver­breed.

Die ver­lang­de slaag­sy­fer vir die leer­ling­li­sen­sie is hoog, en dit is ’n goeie ding. Dit is ’n groot ri­si­ko om nu­we be­stuur­ders op ons paaie te hê wat nie ver­troud is met ba­sie­se pad­te­kens nie. Met die K53-app be­hoort jy vol­doen­de toe­ge­rus te wees om die toets te slaag, maar kry ook vir jou die amp­te­li­ke hand­lei­ding, net om dood­se­ker te maak. Jy kan ook die amp­te­li­ke K53-app vir R40 in Google Play aan­skaf as jy nog e­nig­sins twy­fel.

As jy al ’n klom­pie ja­re be­stuur, is jy reeds ver­troud met die pad­te­kens wat jy op ’n daag­lik­se grond­slag te­ë­kom. Jy gaan waar­skyn­lik ver­baas wees met die din­ge wat jy al ver­geet het. Jy moet by­voor­beeld ge­noeg ruim­te laat vir nog ’n kar tus­sen jou en die mo­tor voor jou wan­neer jy by ’n ver­keers­lig of stop­te­ken stil­hou. Jy moet deur­gaans heel­te­mal in be­heer wees van die mo­tor – dit be­te­ken by­voor­beeld jy mag nie die kop­pe­laar in­trap en die mo­tor tot by die stop­te­ken laat vry­loop nie. >

KEN­NIS IS MAG. Wan­neer jy jou slee­p­ry­be­wys wil kry, moet jy wéér jou leer­ling­li­sen­sie­toets slaag. Die be­trou­ba­re amp­te­li­ke K53-hand­lei­ding is ’n goeie bron van in­lig­ting oor ons pad­re­ëls, maar jy kan ook ’n reeks apps op jou slim­foon af­laai om jou te help.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.