Kru­ger: dis nie nét die ra­dio’s nie....

Weg! - - Vooraf Briewe -

Ek skryf na aan­lei­ding van die brief oor die mis­bruik van twee­rig­ting­ra­dio’s in die Kru­ger­wild­tuin in Weg #145.

Vol­gens ’n a­ka­de­mie­se ar­ti­kel in die Jour­nal of E­co­tou­rism (Vol. 13, No. 1, 2014) het die ge­tal be­soe­kers aan dié park van 391 512 in 1978 tot 948 732 in 1998 tot 1 450 481 in 2012 ge­styg (vol­gens San­par­ke se jaar­ver­slag was daar in 2015 al­te­sa­me 1 659 793 be­soe­kers).

On­danks die eks­po­nen­si­ë­le groei in be­soe­kers, ver­al dag­be­soe­kers, het die pad­net­werk nie oor­een­koms­tig uit­ge­brei nie. In 1981 het die be­stuur al ge­waar­sku dat die pad­net­werk nie swaar­der ver­keer kan han­teer nie.

Die park, ver­al die sui­de­li­ke deel, is oor­vol en ’n mens er­vaar nie meer die eg­te wil­der­nis­ge­voel van ouds nie. Die ver­skaf­fing van in­lig­ting oor die lig­ging van die­re deur mid­del van twee­rig­ting­ra­dio’s of so­si­a­le me­dia ver­er­ger bloot ’n reeds on­be­stuur­ba­re oor­la­dings­pro­bleem.

San­par­ke se ar­gu­ment dat die ra­dio’s ’n nood­saak­li­ke vei­lig­heids­maat­re­ël vir sa­fa­ri­gid­se is, hou nie steek nie. Ge­ge­we die goeie sel­foon­dek­king in die sui­de van die park en die aan­tal voer­tuie op die paaie is dit on­waar­skyn­lik dat ’n mens son­der ’n twee­rig­ting­ra­dio ge­strand sal wees in ’n nood­ge­val. Al­le be­soe­kers aan die wild­tuin se vei­lig­heid is van be­lang en kon­se­kwen­te maat­re­ëls moet in plek wees.

ELMAR VEN­TER, P­re­to­ria >

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.