S­pring­ha­se swaai ap­pels

Weg! - - Vooraf Briewe -

Ons het on­langs die Wit­sand-na­tuur­re­ser­vaat na­by Post­mas­burg in die Noord-Kaap be­soek. Een og­gend om half­agt stap ons ’n sir­kel­roe­te en kom af op dié twee s­pring­ha­se. Hul­le skop stof op vir ’n va­le tus­sen die bos­se. Hul­le skop en jaag me­kaar al in die rond­te. Dit lyk soos ’n ba­klei­e­ry.

Dis ’n ge­skar­rel om by ons ka­me­ra uit te kom, maar ons kon twee fo­to’s en ’n kort vi­deo neem.

Dit was die eer­ste keer dat ons s­pring­ha­se sien. Hul­le kom nie by ons in die Han­tam voor nie.

Vol­gens O­wen Coet­zee, die re­ser­vaat­be­stuur­der, is s­pring­ha­se nag­die­re wat sel­de in die dag ge­sien word.

GERT EN KARIEN VAN S­CHALK­WYK, Cal­vi­nia

Die wild­le­we­ken­ner L.D. VAN ESSEN ant­woord: Dit is in­der­daad on­ge­woon om be­dags s­pring­ha­se te sien, maar nie heel­te­mal on­be­kend nie. Dit lyk nie of s­pring­ha­se vrees­lik ter­ri­to­ri­aal is nie, maar hul­le sal wel die ge­bied rond­om hul­le ton­nels be­skerm.

Ag­gres­sie tus­sen in­di­vi­due is al aan­ge­te­ken, maar dis nie al­ge­meen nie. Daar is nie be­dui­den­de mor­fo­lo­gie­se ver­skil­le tus­sen die man­li­ke en vrou­li­ke die­re nie. Dié uit­bun­di­ge ge­drag kan dus kon­flik wees tus­sen twee man­ne­tjies, of pa­rings­ge­drag tus­sen ‘n man­ne­tjie en wy­fie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.