WEN!

VYF LE­SERS HET DIE KANS OM ’N R500GESKENKBEWYS BY MA­KRO TE WEN!

Weg! - - Kortliks -

E-pos jou foto’s na es­ma.mar­ne­wick@weg.co.za. Moe­nie lê­ers stuur wat gro­ter as 4 MB is nie – as ons ’n gro­ter weer­ga­we soek, sal ons daar­voor vra. Stuur ook die fo­to­graaf se naam en van en ’n kon­tak­nom­mer. Stuur ook in­lig­ting oor waar die foto ge­neem is – as jy kan ont­hou. Ons be­hou die reg voor om jou foto’s el­ders in die tyd­skrif, op ons web­blad of in be­mar­kings­ma­te­ri­aal te ge­bruik. Lees die be­pa­lings en voor­waar­des by weg.co.za Die kom­pe­ti­sie sluit Maan­dag 20 Fe­bru­a­rie 2017.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.