Jo­na­than Scott

Die skry­wers en na­tuur­le­we­fo­to­gra­we Jo­na­than en An­ge­la Scott het al meer as 30 boe­ke ge­skryf en ge­ïl­lus­treer, on­der meer sa­fa­ri­gid­se oor die die­re en vo­ëls van Oos-Afrika en kin­der­boe­ke oor groot kat­te. Maar met Sa­cred Na­tu­re – Li­fe’s E­ter­nal Dan­ce, ’n st

Weg! - - Kortliks - Sa­cred Na­tu­re (HPH Pu­blis­hing, har­de­band met stof­om­slag, 29 x 37 cm) kos R980 in boek­win­kels of by www.hp­h­pu­blis­hing.co.za – Su­zaan Hau­man >

Wat maak Sa­cred Na­tu­re an­ders as jul­le vo­ri­ge werk? Baie van ons boe­ke was die­re­boe­ke van so­wat 80 000 woor­de, waar die fo­to’s ge­kies word om by die teks te pas. Dié keer het An­gie ge­sê: “Ek wil min­stens een keer in ons le­we ’n boek doen waar die fo­to’s groot ge­noeg is, waar die woor­de nie die fo­to’s be­ïn­vloed nie, maar die fo­to’s self die sto­rie ver­tel en op hul­le eie staan.” Die ont­staan van die boek was haar vi­sie – sterk fo­to­gra­fies en goed uit­ge­lê.

Sou jy dit be­skryf as ’n kof­fie­ta­fel­boek? Kyk, ek is self ef­fens skep­ties oor kof­fie­ta­fel­boe­ke – ons het ho­pe daar­van by die huis wat ek by­na nooit oop­maak nie. Een on­der­houd­voer­der het dit “’n kof­fie­ta­fel­boek op op­kik­kers” ge­noem en ’n an­der het ge­sê: “Dis die soort boek waar­voor jy ’n kof­fie­ta­fel gaan kry as jy nie een het nie.” Ek het nog­al daar­van ge­hou!

My raad aan mense is: Sit die boek op ’n staan­der op jou kof­fie­ta­fel en blaai el­ke dag een blad­sy om. Kyk na die fo­to, lees die aan­ha­ling en be­gin jou dag só op ’n goeie wy­se.

Dit was om­trent ’n ge­sin­s­pro­jek – wat was jul­le seun Da­vid se rol? Da­vid het dit ont­werp. Hy’t ge­sê hy sal dit doen, maar op een voor­waar­de: Hy wou self die fo­to’s kies. Ons het nog­al ge­won­der hoe dit sou werk... en hy het pre­sies ge­doen wat re­dak­teurs met skry­wers doen – hy’t heel­wat van ons dar­lings dood­ge­maak! Maar ons het hom ver­trou; hy’s ta­lent­vol en hy het ag­ter in die mo­tor op sa­fa­ri’s groot­ge­word.

Hy wou die boek ont­werp so­dat dit nie nes ’n na­tuur­le­we­boek lyk nie. Ek dink ons het dit reg­ge­kry – jy gaan dit nie op­tel en dit “af­skryf” as net nog ’n na­tuur­le­we­boek nie. Da­vid het hom nie laat lei deur baie fo­to’s wat net die­re­ge­drag wys nie. Dit moes met mense praat.

Bui­ten die fo­to’s en re­la­tie­we kort stuk­kies teks het die boek ook blad­sye waar ’n en- ke­le aan­ha­ling ver­skyn. Hoe het jul­le dié aan­ha­lings ge­kies? Ons is al­mal mal oor aan­ha­lings – die werk van fi­lo­so­we, spi­ri­tu­e­le lei­ers, en­so­voorts. Da­vid het ge­sê hy gaan ’n paar kies om die ge­dag­tes wat die fo­to’s by ’n mens uit­lok te eg­go.

Daar is só baie fo­to­boe­ke. Die wa­re toets is of ie­mand dié boek sal op­tel in die win­kel en dit weer neer­sit, en of hul­le weer en weer daar­deur sal kan kyk en el­ke keer iets nuuts sien of be­leef.

Jy en An­ge­la het al twee al voor­heen die Na­tuur­le­we­fo­to­graaf van die Jaar-prys ge­wen. Wat is jou raad aan an­der fo­to­gra­we? Wees a­von­tuur­lus­tig, moe­nie lui wees nie. Kyk ook na an­der gen­res – kos-, sport- en leef­styl­fo­to­gra­fie. Dit help met jou ver­beel­ding en ’n mens leer baie.

Die heel be­lang­rik­ste is jy moet ’n sto­rie ver­tel... as jy niks het om te sê nie, moe­nie eens die moei­te doen om fo­to’s te neem nie.

Wat­ter sto­rie wil jul­le met Sa­cred Na­tu­re ver­tel? Ons wil fo­to­gra­fie ge­bruik om die na­tuur waar­voor ons so lief is te help be­skerm. Om ’n bie­tjie die rem­me aan te slaan op hier­die gly­plank na ’n wê­reld be­dek met mense.

’n Deel van die boek se in­kom­ste gaan aan be­wa­rings­pro­jek­te. Maar ons wou mense ver­al her­in­ner aan die hei­lig­heid van die na­tuur, dat dit iets is wat ge­re­spek­teer moet word.

Wat­ter reis­boe­ke bly jou by? The Worst Jour­ney in the Wor­ld deur Aps­ley C­her­ryGar­rard is al in 1922 ge­pu­bli­seer, maar par­ty mense noem dit die bes­te reis­boek wat nog ooit ge­skryf is. Hy be­skryf die eks­pe­di­sie in 1911 om kei­ser­pik­ke­wyn­ei­ers in Ant­ark­ti­ka te soek vir we­ten­skap­li­ke na­vor­sing.

Die an­der een is Three Le­vels of Ti­me deur Ha­rold Hay­es. Dis ’n slim boek: Hy het reg­oor die wê­reld ge­reis om on­der­hou­de met mense te doen oor e­vo­lu­sie, plant­bi­o­lo­gie, die voed­sel­kri­sis, ge­ne­ti­ka, en­so­voorts. Maar die boek gaan oor baie meer: sy eie soe­ke na ant­woor­de op groot vrae soos “wie is ek en wat maak ek hier?” en die mens se stryd om oor­le­wing.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.