JANNA FOUCHE

Weg! - - Vooraf Briewe -

van Rus­ten­burg vra: Ons was on­langs in Sa­bie­park en het op hier­die mis af­ge­kom, wat ek nog nooit ge­sien het nie. Die mis was nog sto­mend vars. Die teks­tuur was fyn. Ek het rond­ge­kyk en die e­nig­ste spo­re na­by die mis was die van ka­meel­per­de, maar hul­le mis lyk mos nie so nie?

Die wild­le­we­ken­ner L.D. VAN ESSEN ant­woord: Dis waar­skyn­lik ka­meel­perd­mis wat reeds be­werk is deur mis­krui­ers. Mis­krui­ers is ’n

in­te­res­san­te groe­pie wat in die al­ge­meen deur die pu­bliek, uhm, mis­ken word. Men­se weet net van die i­ko­nie­se mis­krui­ers wat groot bol­le mis oor die pad rol, maar in­der­waar­heid is daar so­wat 800 spe­sies! Bo en be­hal­we dié wat mis­bol­le rol ( Te­le­cop­rid- spe­sie), is daar ook mis­krui­ers wat ton­nels gra­we on­der die mis om hul­le mis­bol­le te be­gra­we ( Pa­ra­cop­rid­spe­sie), dié wat hul­le ei­ers in die mis lê ( En­do­cop­rid- spe­sie) en ’n laas­te groep wat mis­bol­le steel ( K­lep­to­cop­rid- spe­sie).

Se­ke­re spe­sies ge­bruik net her­bi­voor­mis, en an­der net kar­ni­voor­of om­ni­voor­mis. Som­mi­ge spe­sies kan van voor­keur­mis ver­an­der as daar ’n te­kort is. An­der eet ook ver­rot­te plant­ma­te­ri­aal en sam­pi­oe­ne.

Le­sers moe­nie oor mis­ho­pe ry nie – ter wil­le van dié min­der be­ken­de mis­krui­ers wat ’n be­lang­ri­ke e­ko­lo­gie­se funk­sie ver­rig.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.