DUB­BEL BAT­TE­RYE: FEI­TE & FABELS

As jou ek­stra bat­te­ry nie by ’n Na­ti­o­nal Lu­na-in­stand­hou­dings­laai­er in­ge­prop is nie, gaan dit jou dalk in die steek laat as jy ver van die huis af is...

Weg! - - Vlaggie -

Dit het uit ’n on­lang­se op­na­me ge­blyk dat die mees­te men­se met ’n dub­bel­bat­ter­y­stel­sel in hul­le voer­tuig glo om vir ’n paar uur rond te ry, sal die krag van hul­le hulp­bat­te­ry her­stel. Dit lyk as­of baie men­se dink die lang rit huis toe sal meer as genoeg wees om die krag aan te vul.

On­waar! Hier­die is ’n al­ge­me­ne wan­op­vat­ting en dit lei tot ver­skeie an­der vrae oor dub­bel­bat­ter­y­stel­sels...

HIER’S DIE FEI­TE

Al­le bat­te­rye het tyd no­dig om te her­laai. • Daar’s nie kort­paaie of spe­si­a­le stel­sels wat die her­laai­pro­ses vin­ni­ger kan maak as wat die bat­te­ry kan han­teer nie. • ’n GS-tot-GS-stel­sel kan meest­al selfs die her­laai­tem­po bin­ne die eer­ste paar uur se ry stadiger maak. • As ’n mens nie daar­aan aan­dag gee nie, sal ’n ge­deel­te­lik ont­laai­de bat­te­ry be­gin ag­ter­uit­gaan, wat die leef­tyd sal ver­kort. • Op die­self­de ma­nier kan ’n bat­te­ry wat ten vol­le ge­laai is, nie on­be­paald e­ner­gie stoor nie. Dit sal met die ver­loop van tyd sta­dig ont­laai.

Daar­om het al­le bat­te­rye ’n in­stand­hou­dings­laai­er no­dig vir mak­si­mum-werk­ver­rig­ting en -leef­tyd. ’n Mens kan dit reg­kry met ’n in­tel­li­gen­te in­stand­hou­dings­laai­er.

Jy won­der dalk of die term “in­stand­hou­dings­laai­er” op ’n ma­nier ver­band hou met ’n sy­pel­laai­er (“trickle char­ger”). Dis ’n ef­fen­se grys ge­bied, want die mees­te sy­pel­laai­ers rig meer ska­de aan ’n bat­te­ry aan as wat dit goed doen.

Die mees­te van ons ken – en be­sit dalk selfs – ’n la­e­kos­te- 220V-bat­te­ry­laai­er, wat al­ge­meen by mo­tor­win­kels ver­koop word. Wat jy dalk nie weet nie, is dat hier­die laai­ers nie self­re­gu­le­rend is nie en nie die no­di­ge laai-fa­ses het nie.

Die pro­bleem lê nie nood­wen­dig by die laai­er self nie, maar eer­der by die krag­toe­voer – van die hoof­krag­lei­ding of van ’n krag­op­wek­ker af. ’n Nie­ge­re­gu­leer­de laai­er het ge­woon­lik ’n vas­te af­na­me­ver­hou­ding wat nie wis­se­lings in die toe­voer­stroom­span­ning in ag neem nie. Die re­sul­taat is dat die stroom­span­ning wat op die bat­te­ry toe­ge­pas word, ho­ër kan wees as wat die bat­te­ry kan han­teer. Met die ver­loop van tyd kan kon­stan­te hoë stroom­span­ning die bat­te­ry be­ska­dig of selfs ver­oor­saak dat dit oor­ver­hit en lek.

Dis moei­lik om te weet wat­ter laai­ers ge­re­gu­leer is en wat­ter nie. Dis hoe­kom Na­ti­o­nal Lu­na on­langs ’n self­re­gu­le­ren­de in­tel­li­gen­te laai­er be­kend ge­stel het wat ou­to­ma­ties al­le lood­suur­bat­te­rys­oor­te sal di­ag­no­seer, her­stel en laai – dit sluit nat­sel-, MF-, CRLA-, AGM-, GEL- en kal­si­um­bat­te­rye in.

Die bes­te van al­les is dat die laai­er per­ma­nent aan jou bat­te­ry kan vas wees en jy jou nooit daar­oor hoef te be­kom­mer nie.

HOE WERK DIT?

Die Na­ti­o­nal Lu­na In­tel­li­gent Main­te­nan­ce Char­ger het ’n agt­stap-laai­si­klus wat só werk: 1 Diagnose. Die u­nie­ke di­ag­nos­tie­se funk­sie gaan die sta­tus van die bat­te­ry na en stel vas of dit ge­laai kan word. 2 Her­stel. Hier­die sta­di­um pols die le­we­rings­e­ner­gie, om se­ker te maak die bat­te­ry is in ’n toe­stand om die stroom van ’n vol­le her­la­ding te han­teer. 3 Mas­sa. 80% van die bat­te­ry-e­ner­gie word in hier­die fa­se her­stel, met be­hulp van mak­si­mum-stroom­le­we­ring. 4 Ab­sorb­sie. Die laai­stroom ver­min­der sta­dig na­ma­te die bat­te­ry vol­le ka­pa­si­teit be­reik. Die stroom­span­ning word in dié fa­se ver­sig­tig ge­re­gu­leer. 5 Ont­le­ding. Die laai­er gaan weer die bat­tery­sta­tus na en stel vas of dit e­ner­gie be­hou. 6 Hup­stoot. Hier­die fa­se word ge­bruik om se­ke­re bat­te­rys­oor­te – soos ’n diep­si­klus-kal­si­um­bat­te­ry – te her­stel tot mak­si­mum-ka­pa­si­teit. 7 Af­na­me. As die bat­te­ry ten vol­le ge­laai is, word die la­ding­stroom ver­min­der om te ver­hoed dat dit oor­laai. 8 In­stand­hou­dings­la­ding. Die laai­er hou voort­du­rend die ter­mi­naal­la­ding dop om vas te stel of ’n in­stand­hou­dings­la­ding be­no­dig word. As die la­ding val weens self-ont­la­ding, bied die laai­er weer stroom om die bat­te­ry vol te hou.

MEER IN­LIG­TING

Die laai­er het ’n vyf jaar lan­ge waar­borg en kos R1 595 by al­le voor­ste bui­te­le­we- en 4x4win­kels. Die stel sluit bat­te­ryk­lam­pe, ’n kop­pel­stuk wat mak­lik vas­heg, en ’n in­een­ge­smel­te ka­bel vir meer per­ma­nen­te in­stal­le­ring in.

Na­ti­o­nal Lu­na is’n 30 jaar oue Suid-A­fri­kaan­se maat­skap­py wat die wê­reld se grootste ver­skei­den­heid van kom­mer­si­ë­le 12V-ys­kas­te en -vries­kas­te bied. Hy is die voor­keur­ver­skaf­fer van die mees­te bos- en woon­waver­vaar­di­gers en ver­sprei meer as 200 bui­te­le­we­pro­duk­te en by­kom­stig­he­de.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.