Nu­we goed

Wil jy weet in wat­se boom die lui­perd se vangs hang of wat­ter boom se peu­le heel­tyd op jul­le tent val, maar jy het nie ’n graad in bo­ta­nie nie? T­heT­reeApp kan help.

Weg! - - News -

Wat is dit? Dié app vir ’n slim­foon of ta­blet help jou met on­der meer die uit­ken van spe­sies, om te sien wat­ter bo­me in ’n streek voor­kom en of dit gif­tig is. Maar ek hét ’n boom­boek... Met die app is dit mak­li­ker om ’n spe­si­fie­ke spe­sie op te spoor. Jy be­gin met die he­le lys van spe­sies en soos jy ei­en­skap­pe in­sleu­tel (soos hoog­te, vorm, bla­re, do­rings, en­so­voorts), word die lys ver­fyn. Jy kan ook – soos in ’n boek – in die lys soek vol­gens ’n boom se we­ten­skap­li­ke of noem­naam. As jy dan op ’n spe­si­fie­ke boom klik, gee dit ’n be­skry­wing van on­der meer die boom se sleu­tel­ei­en­skap­pe, ha­bi­tat, be­wa­ring­sta­tus, waar­voor die boom ge­bruik kan word en of/hoe jy dit in jou tuin kan plant. Wat is nog koel? Jy kan jou soek­tog ver­fyn op grond van waar jy is – die app ge­bruik jou slim­foon se GPS-funk­sie – so­dat jy net bo­me sien wat in dié ge­bied voor­kom. Sluit dit in­drin­ger­spe­sies in? Ja, op die oom­blik be­vat die app 979 in­heem­se en 135 in­drin­ger­spe­sies. Het die app il­lus­tra­sies? Ja, die kuns­te­naar Jo­an van Gogh het meer as 1 100 skil­de­rye ge­maak (soos die een regs bo), en Pen­ny Mo­rai­tes net so­veel ge­de­tail­leer­de tak­kie- en blaar­sket­se. Gee die app A­fri­kaan­se na­me? Ja, die app gee waar be­skik­baar na­me in al 11 lands­ta­le. Jy kan ook jou voor­keur­taal as A­fri­kaans stel, dan sien jy eer­ste die A­fri­kaan­se naam as jy deur die lys soek. Het ek Wi-Fi no­dig? Net om dit af te laai. As dit eers op jou foon of ta­blet “lê”, kan jy dit son­der ’n in­ter­net­ver­bin­ding ge­bruik. Prys R500 in die App S­to­re en Google Play. Nog in­lig­ting t­het­reeapp.co.za

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.