Wan­der­lust – A His­to­ry of Wal­king

deur Re­bec­ca Sol­nit, Gran­ta

Weg! - - Boeke En Musiek -

Re­bec­ca Sol­nit is ’n be­ken­de A­me­ri­kaan­se skry­wer, ge­skied­kun­di­ge en ak­ti­vis wat reeds 20 boe­ke op die rak het. Wan­der­lust is reeds in 2001 ge­pu­bli­seer en in 2014 her­uit­ge­gee. E­nig­een wat al ver en lank ge­stap het, be­hoort saam met Sol­nit te stem wan­neer sy skryf: “Wal­king, i­de­al­ly, is a sta­te in which the mind, the bo­dy, and the wor­ld are a­lig­ned, as though they we­re three cha­rac­ters fi­nal­ly in con­ver­sa­ti­on to­get­her, three no­tes sud­den­ly ma­king a chord. Wal­king al­lows us to be in our bo­dies and in the wor­ld wit­hout being ma­de bu­sy by them. It le­a­ves us free to think wit­hout being w­hol­ly lost in our thoug­hts.”

Sol­nit ont­sluit die ge­skie­de­nis van stap op ’n fas­si­ne­ren­de ma­nier: Sy put uit in­spi­ra­sie van die G­riek­se fi­lo­so­we, die Ro­man­tie­se era se dig­ters, groot fi­gu­re in wê­reld­let­ter­kun­de en berg­klim­mers.

Sy skryf met in­sig en deer­nis oor al­le ma­nie­re van stap: la­bi­rin­te, die plat­te­land, ber­ge, pel­grims­tog­te en selfs pro­tes­op­tog­te op straat.

Wan­der­lust is ’n on­ge­wo­ne boek wat jou op nu­we ma­nie­re sal laat kyk na iets so een­vou­digs en al­le­daags soos stap. R259 by ta­ke­a­lot.com

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.