KEN JY AL DIE PAD­TE­KENS?

WegSleep Kampgids - - VOOR JY IN DIE PAD VAL -

As jy ’n mo­tor be­stuur, be­te­ken dit jy het in een of an­der sta­di­um van jou le­we ’n ry­be­wys­toets af­ge­lê wat ver­eis dat jy pad­te­kens ken.

Tog is daar ’n paar pad­te­kens, re­ëls en in­lig­tings­bor­de wat min­der be­kend is. As jy weet hoe om dié pad­te­kens te lees, kan jy baie geld spaar en keer dat jy ska­de kry – en som­mer ook ’n paar ge­sins­ru­sies op die lang­pad vry­spring.

DIS ’N MYLPAAL!

Af­stands­bor­de en rig­ting­wy­sers kom al ’n lang pad. Net meer as 2 000 jaar ge­le­de het die Ro­mei­ne ron­de klip­pi­la­re langs die pad ge­plant om vir rei­si­gers ’n aan­dui­ding te gee van hoe ver hul­le van Ro­me af is en in wat­ter rig­ting die stad lê. Die pa­le is glo ’n myl (of dan 1,6 km) uit­me­kaar ge­plant.

Maar nie al­le paaie lei meer na Ro­me nie, en ons pad­aan­wy­sings wys dees­dae meer as net die af­stand na die naas­te dorp.

Wan­neer jy tus­sen ie­wers en ê­rens langs ’n snel­weg gestrand is en jy moet hulp ont­bied, moet jy da­rem kan sê waar jy is. Dit help nie jy laat weet die nood­diens­men­se jy’s ie­wers tus­sen Ri­chmond en Drie Sus­ters en jy kan in die ver­te ’n plaas­huis met ’n blou dak sien nie.

Dié blou bord­jies van die Suid-A­fri­kaan­se Na­si­o­na­le Pa­da­gent­skap (San­ral) is juis daar so­dat jy kan ver­dui­de­lik pre­sies waar jy is. Jy sal hul­le el­ke 200 m kry langs die na­si­o­na­le paaie. Die bord­jies is al­mal blou met wit skrif daar­op en so groot soos ’n vel A3­pa­pier (42 x 30 cm). Op ’n dub­bel­baan­pad staan die bord­jies weers­kan­te van die pad (45 º na die aan­ko­men­de ver­keer ge­draai) en op en­kel­baan­paaie net aan die een kant (pa­ral­lel).

NOM­MER AS­SE­BLIEF?

Men­se ver­wys dik­wels na die nom­mer in die wit blok­kie links bo op ’n pad­bord wat ’n af­rit op die snel­weg aan­dui, as ’n af­rit­nom­mer. Dis nie heel­te­mal ver­keerd nie, maar het jy al op­ge­let dat hier­die nom­mers nie nu­me­ries op me­kaar volg nie?

As jy mooi na hul­le kyk, sal jy sien par­ty van die nom­mers het ook ’n let­ter. Dit is om­dat die af­rit­te “ge­nom­mer” word na ge­lang van hoe ver hul­le van die oor­sprong van die be­trok­ke snel­weg is.

Kom ons gee ’n voor­beeld: Ge­stel jy ry met die N1 noord­waarts uit Kaap­stad, is die eer­ste af­rit wat jy kry, 3 ge­nom­mer, want dis on­ge­veer 3 km van waar die N1 amp­te­lik be­gin. (Aan die on­der­punt van Bui­ten­gracht, reg by die in­gang na die Kaap­se Wa­ter­front).

’n Ki­lo­me­ter ver­der is af­rit nr. 4, maar daar­na is dit af­rit nr. 7, 10 en 13. Wan­neer ’n en­ke­le af­rit in meer as een rig­ting ver­tak, kry die on­der­skeie ver­tak­kings ’n let­ter by, by­voor­beeld 7A of 7B.

DIE STREPIESKODE

Die geel streep langs die pad is ’n be­ken­de ge­sig, maar wat van ’n rooi streep? Weet jy wat die ver­skil is?

’n Geel streep is ’n aan­dui­ding dat jy nie ver­on­der­stel is om daar te par­keer nie, of in die ge­val van hoof­paaie dui dit die skou­er of nood­baan aan.

’n Rooi streep is ’n waar­sku­wing dat dit ge­vaar­lik is om daar af te trek en ver­bied jou om hoe­ge­naamd stil te hou.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.