Med­i­tasie

Zululand Observer - Monday - - ZO OPINION - 1 Jo­hannes 3:18-19

Liewe kinders, ons liefde moe­nie net wo­orde en lip­petaal wees nie, maar moet met die daad be­wys word, en dan in opregth­eid. Hierdeur kan ons ook te wete kom dat ons aan die ware God be­hoort en kan ons ons gewete voor Hom tot rus bring.

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.